Založ si blog

Absurdné divadlo západnej demokracie

Slovo demokracia dnes už do úvodzoviek dávať netreba. Vieme, že je relatívna a každý ju pociťuje inak. Demokracia  by možno, pre lepší prehľad, mala byť definovaná na stupnici od 1 – 10. Dnes nám totiž médiá a politici predostierajú obraz nie relatívnej, ale absolútnej demokracie, pričom hodnoty, ako právo a zákon, sú relativizované. A tak zažívame niečo, čo môžeme nazvať:

                                    Demokratický absolutizmus

Demokratický štát je štát, v ktorom je moc kontrolovaná piliermi – ústavou a rozdelením moci na zákonodarnú (parlament), výkonnú (vláda) a súdnu (justícia).

Základom demokratického štátu sú slobodné voľby. V ústave máme napísané, že každý občan splňujúci podmienku veku a bezúhonnosti, môže byť volený a voliť.

Demokratický štát sa tak zaradí do skupiny iných demokratických štátov, ktoré ho uznajú a spoločne budujú lepší svet, v ktorom ide o mier, prosperitu, spokojnosť a šťastie každého obyvateľa planéty.

O zmene politickej reprezentácie v každom demokratickom štáte tak rozhodujú voľby a jediný spôsob, ako môžete vymeniť vládu, je ísť k voľbám. Vzniká tak dojem (a upozorňujem na nadpis), že:

Demokratické štáty konajú iba v medziach vlastných zákonov a medzinárodného práva.

Uveďme malý príklad:

Zo súboru medzinárodného práva, opierajúceho sa  o Chartu OSN, sa má za to, že štát môže použiť vojenskú silu proti druhému štátu iba v dvoch prípadoch:

1. V sebaobrane, ak bol napadnutý, podľa čl. 51 Charty OSN

2. Ak použitie sily schváli Rada bezpečnosti OSN.

Každý iný spôsob použitia sily je neprijateľný. Nakoniec, prečítajte si článok 1 z Charty OSN, ktorý definuje ciele, kvôli ktorým bola (vraj) OSN založená:

“ Cíle Organizace spojených národů jsou tyto: 1. udržovat mezinárodní mír a bezpečnost a za tím účelem konat účinná kolektivní opatření, aby se předešlo a odstranilo ohrožení míru a byly potlačeny útočné činy nebo jiná porušení míru a aby pokojnými prostředky a ve shodě se zásadami spravedlnosti a mezinárodního práva bylo dosaženo úpravy nebo řešení těch mezinárodních sporů nebo situací, které by mohly vést k porušení míru;“.

Ak teda všetky demokratické štáty konajú iba vo vyššie citovaných intenciách medzinárodného práva, logicky dochádzame k týmto záverom:

  1. Od založenia OSN a prihlásenia sa demokratických štátov k jeho Charte, panuje na svete  mier.

  2. Akékoľvek vojenské akcie štátu, ktorý sa nazýva demokratickým, na území cudzích štátov boli  predtým schválené BR OSN, resp. musel byť predtým dotknutým štátom napadnutý.

  3.  Štát, ktorý koná v rozpore z Chartou OSN sa sotva môže nazývať demokratický. Z logiky veci  totiž vyplýva, že ak vláda v danom štáte poruší medzinárodné právo, ostatné dve  demokratické inštitúcie: justícia a parlament podniknú právne kroky proti vláde, ktorá  použila  silu  v rozpore s medzinárodným právom a dopustila sa tak zločinu agresie a vojnového    zločinu.

4.  Ak niektorý z výrokov 1 – 3, resp. všetky tri, nie sú pravdivé, tak potom je pravdivý     tento  výrok:

 ,,Demokracia je iba divadlo pre plebs a medzinárodné právo tiež. Jediné relevantné  právo v medzinárodných vzťahoch je vojenská sila“

Zdá sa vám toto tvrdenie pritiahnuté za vlasy? Dobre, dajme skúšku správnosti:

Bol útok USA a NATO (aj vlády SR), na Srbsko v r. 1999, schválený RB, resp. napadlo Srbsko niektorý zo štátov, ktoré naň zaútočili? Odpoveď: Nie.

Bol útok USA na AFG v r. 2001 schválený RB OSN? Odpoveď: Nie. USA konali na základe článku 51 o práve na sebaobranu, v súvislosti s útokmi z 11/9.2001. Napadol Afganistan USA? Nie.

Bol útok USA a tzv. ,,Koalície ochotných“ na Irak, v r. 2003 schválený RB, resp. napadol Irak USA? Odpoveď: Nie.

Kritickým myslením sme tak dospeli k záveru:

Štát, ktorý použil vojenskú silu proti inému štátu bez toho, aby bol sám napadnutý, resp. bez schválenia RB, je agresor a dopustil sa vojnového zločinu.

Je logické, že takýto štát nemôže byť demokraciou, pretože v ňom nefungujú demokratické inštitúcie. Takýto štát je totalitou a na demokratický sa iba hrá. Za podpory všetkých ostatných…

Ako je možné, že nikto z demokratických západných politikov, ani médií neupozorňuje, že sa to nedeje v súlade so zákonom?

Odpoveď je jednoduchá:

Štáty nemajú suverenitu a ich predstavitelia nie sú nezávislí.

Sú to iba herci a hrajú nám divadelné predstavenie.

Preto nehovoria o porušení zákona a práva. Debatujú iba o boji dobra a zla. Ako v rozprávke. Dobro sme my a zlo sú tí, na koho ukážeme prstom.

               Ako vyzerá divadlo zvané demokracia, ktoré nám denne hrajú, v praxi?

Demonštrujme si to na súčasnej Sýrskej a Ukrajinskej tragédii (mohli by sme to nazvať aj komédiou, ale vzhľadom na státisíce mŕtvych a milióny vyhnaných z domova, takéto pomenovanie pominieme).

Začnime Sýriou a použitím chemických zbraní.

V r. 2013 Obamova administratíva vyhlásila, že ak Assadov režim použije chemické zbrane, tak tým prekročí ,,červenú líniu“ a USA vojensky zasiahnu. A – čuduj sa svete, o pár dní už tu boli chemické útoky, z ktorých bol – ako inak, obvinený Assad. Tesne pred útokom  na Sýriu, sa USA, Rusko, OSN  a Sýria dohodli, že Sýria odovzdá všetky chemické zbrane, komponenty a suroviny na ich výrobu a podrobí sa trvalému dozoru Organizácie pre zákaz chemických zbraní – OPCW.

Toto prebehlo, OPCW jednak nahlásila, že misia bola úspešná, jednak je Sýria pod stálym dozorom medzinárodného tímu inšpektorov. Takže Sýria by nemala disponovať určitými chemickými zbraňami, či schopnosťou ich výroby.

Čo sa to vlastne udialo?

Takže v Idlíbe, cez ktorý z Turecka masívne prúdia teroristi do Sýrie a ktorý sa po páde Aleppa stal odkladiskom kapitulovaných teroristov, bolo nahlásené použitie chemických zbraní. Na mieste boli okamžite Biele prilby, ktoré pomáhajú vždy v teroristami obsadených územiach. Boli laureátmi Nobelovej ceny, ale ukázalo sa, že filmy zo záchranných akcií natáčajú s hercami, tak z Nobelovky zišlo, ale svet si robil srandu, že určite by mali dostať Oskara. No a Oskara naozaj získal dokument v hlavnej úlohe s Bielymi prilbami.

Už keď po páde Aleppa boli do Idlíbu premiestňované tisíce teroristov aj so zbraňami, som tušil, že problémy nastanú čoskoro…

A ako to prebiehalo?

Biele prilby teda predviedli záchrannú akciu na mieste, kde údajne zabíjal sarín a chlór. Umrelo vraj aj množstvo civilistov a množstvo detí. Závažnou informáciou je, že Al – Kaida uniesla týždeň pred útokom asi 250 civilistov z dedín Madžal a Chatáb. Ak budú identifikované obete, ktoré ale boli prevezené do Turecka!, budeme vedieť viac. V každom prípade, ešte je živých viac, ako 100 unesených. Možno pre potreby ďalšieho útoku…

Sarín vylúčime, jednak je bez vône, farby a zápachu (a bolo tam tvrdenie o žltom, dusivom plyne), a jednak záchranári sa pohybovali veľakrát s holými rukami a bez masiek. Gram sarinu na holú kožu a zostáva vám pár minút života…

Takže to bol asi chlór (možno fosgén, difosgén a i.), ale kto ho dopravil na miesto, by sa malo razantne vyšetriť.

OPCW sa do toho nijako neponáhľa, túto organizáciu totiž tiež majú osedlanú USA. V Irackom Mosule umierajú civilisti denne a na programe sú aj chemické útoky. Do západných médií a do našich uší, však nič z toho nepreniká.

Aký je postup v demokracii?

Nikto nemôže byť potrestaný bez obvinenia, vyšetrenia a dokázania viny.

A aký postup sme zvolili my?

Okamžite sme obvinili Assada a ihneď sme pristúpili k potrestaniu. Na sýrsku leteckú základňu bolo vystrelených 59 rakiet Tomahawk. Dnes namiesto štruktúr a orgánov medzinárodného dohľadu a práva, používame koncepcie tzv. ,,červených línií“ – prekročila sa červená línia, môžeme bombardovať. O práve a zákone, ani slovo.

Všetci vodcovia demokratických štátov (plus Erdogan, Porošenko a i.), označili útok za adekvátnu odvetu. Dobro potrestalo zlo. O spravodlivosti a zákonnom postupe ani slovo.

Až z toho mrazí…

V RB OSN západní demokrati rozohrali obvyklé divadlo. Všetko je jasné, tu sú fotky mŕtvych a vinníkom je Assad. Rusko blokuje spravodlivosť tým, že jeho režim podporuje – pozrite sa sami.

Medzi Americkou vojenskou a spravodajskou komunitou na Blízkom východe koluje presvedčenie, že ak vôbec došlo k úniku chemikálií, tak jeden z variantov je zásah skladu Al – Kaidá, ktorá ich tam uskladňovala… Zdroj.

Osobne si myslím, že Biele prilby dostanú aj ďalšieho Oskara. To bude dôkaz, že nadpis som zvolil správne.

Rusi  v duchu spoločného memoranda dopredu informovali americkú stranu o cieľoch, na ktoré zaútočia. Takže US chlapci mali dosť času nastražiť do muničného skladu hocičo….

Američania sa vyjadrili, že letecká základňa bola kompletne zničená. Rusi však boli dopredu informovaní, takže aj Sýrčania, čo znamená, že útok bol iba divadelné predstavenie.

Neefektívnosť toho útoku je do očí bijúca a buď to bol úmysel, alebo tam zafungovali (tiež nie veľmi efektívne), rušičky. Chabý útok, chabá obrana…

Ak však Američania boli doteraz v Sýrii trpení (hoc nepozvaní), ako sila, ktorá vraj bojuje proti IS (ktorý pomáhala stvoriť), stávajú sa dnes jednoznačne nepriateľom.

Logická otázka:

                    Ak rakety kompletne zničili sýrsku základňu, z ktorej bol vedený chemický útok, mali zasiahnuť aj tie chemické zbrane, ktoré na nej boli skladované a mal by byť o tom nejaký dôkaz.

Ale o chemických zbraniach, ani slovo. Takisto rýchlosť obvinenia a odvety je priam zázračná. Veď tri dni po útoku nasledovala odveta. Bez schválenia BR OSN, pochopiteľne, takže opäť s porušením medzinárodného práva. Navyše útok sa začal vo chvíli, keď Trump prejednával medzinárodnú situáciu s Čínskym prezidentom Si Ťing Pchingom, ktorý bol na návšteve USA.

Ten sa, súc ešte na US území, vyjadroval veľmi opatrne a zdržanlivo. Je možné, že Trump ho ešte pred spaním ubezpečil, že musí ukázať svaly a charakter hlavne pred svojimi voličmi.

Z 59 Tomahawkov, na základňu doletelo iba 23. Dráha nebola zasiahnutá.

Dnes sme sa však dozvedeli, že k brehom Kórejského poloostrova mieri US lietadlová loď a flotila…

Takže, ide pravdepodobne o Trumpove divadlo, kvôli  upevňovaniu si moci. Ukáže rozhodnosť a dokáže, že predsa len nie je ruský špión, ako o ňom rozširujú tí, čo jeho víťazstvo nestrávili a ani nestrávia. A ak si upevní moc, dôjde aj na nich…

                      Ukrajina, demokracia a bezvízový styk s EU.

Ukrajinská vláda sa  v r. 2013, k moci nedostala obvyklou demokratickou cestou, teda voľbami, ale ozbrojeným prevratom. Všetci demokrati sveta, ktorí trvajú na tom, že iba voľby môžu byť v právnom štáte cestou k moci, takto vzniknuvšiu vládu uznali, nevraviac už o tom, že prevratu aktívne napomáhali, pričom úmyselne porušili zásadu zákazu zasahovania do záležitosti suverénneho štátu.

EP dokonca odhlasoval bezvízový styk pre Ukrajincov.

Ukrajinskú štátnosť zastupuje nelegitímna skupina pučistov, ktorí sa k moci dostali ozbrojeným prevratom. Akýkoľvek krok EU, udeľujúci týmto zločincom legitimitu, je ilegálny a poškodzuje občanov SR.  

Naproti tomu v Sýrii, v r. 2014 prebehli voľby a vyhral  Assad s vyše 87 % hlasmi, pričom volilo vyše 73 % oprávnených voličov. USA, EU a G7 tieto voľby neuznali, pričom pozorovatelia, z vyše 30 krajín vyhlásili, že voľby boli transparentné a v duchu zásad demokracie.

Jeho protikandidáti,  H. Núri a M. Hadžár výsledok uznali…

Ak sme demokrati, ako je možné, že uznávame nedemokratickú cestu k moci? Ako je možné, že pri presadzovaní vlastných záujmov sa neriadime právom a zákonom, ale divadelným a rozprávkovým princípom a hraním na dobro a zlo?

A ako je možné, že v celom demokratickom svete, sa nenájde ani jeden  úradujúci predseda vlády (okrem Orbána), či prezident (okrem Zemana), ktorý by si dovolil poukázať na zjavný nesúlad medzi zákonným postupom a našim postupom.

O médiách, ,,strážnych to psoch demokracie“ už ani nevravím.

To vari nikoho nenapadne, že takýto stav môže byť smerovaním k vojne?

Alebo cieľom je práve vojna?

Takže, ako je to s tou demokraciou? Demokracia by pre použitie silového kroku potrebovala analýzu, výsledky vyšetrovania,  súhlas parlamentu, rozhodnutie RB, aby to všetko mohla použiť pre zdôvodnenie svojho kroku.

Potrebuje niečo také totalita? Evidentne nie. Tej stačí pre verejnosť zahrať divadlo a štruktúry, ako parlament a justícia, tie sa pýtať nebudú.

S úctou

domino svetík

 

 

 

Správa z mojej pandémie

06.02.2022

Presne pred rokom som mal Covid. 4 dni potenia, bez teploty, pocity, ako pri chrípke, resp. zápale priedušiek, bolesť svalov, slabosť, nepamätám si, že by som kašľal. Mám k tomu rešpekt. Presne po roku som prekonal Omicron. 5 dní prechladnutý, kýchanie, bez teploty, jedna, dve noci potenie, sople, šteklenie na prieduškách, občasný kašeľ, konzultoval som to s mojou lekárkou, [...]

Očkovaní a nakazení – je to vôbec možné?

02.11.2021

(Podľa mňa to nie je možné, to bude určite nejaká hlúposť, prosím, preskúmajte to a povedzte mi že sa mýlim, že sa mi to iba sníva). server iDnes.cz Podľa štatistík MZ ČR, za október spadol počet neočkovaných seniorov, ktorí sa novo dostávajú na jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS), pod 50 percent. Dlhodobo je tiež dvakrát viac úplne očkovaných ako [...]

„. . . tri razy ma zaprieš. “ (Takmer), neuveriteľný príbeh.

27.06.2021

Včera sme sa so Zuzkou trochu túlali… Keď sme prechádzali cez Hronský Beňadik, niečo nás ťahalo pozrieť si katedrálu a kláštor, ktorého korene siahajú pred 11. storočie a ktorý pri Tureckej expanzii bol významnou pevnosťou, strážiacou Slovenskú bránu pred postupom Turkov k banským mestám – Štiavnici, Kremnici, Banskej Bystrici a i. V r. 1599, Turci, ale [...]

tbilisi, gruzínsko, protest

V Tbilisi protestovalo vyše 20 000 ľudí proti zákonu o zahraničnom vplyve

17.04.2024 23:24

Poslanci vládnej strany Gruzínsky sen schválili návrh tohto sporného zákona v prvom čítaní.

Nemecko Rusko špionáž

Prokurátori v Nemecku obvinili bývalého zamestnanca tajnej služby zo špionáže pre Rusko

17.04.2024 23:09

Carsten Linke poprel obvinenia a povedal, že sa snažil naverbovať taktiež obvineného Arthura Ellera ako potencionálny zdroj.

beňa

V Kongu zadržali bývalého námestníka riaditeľa SIS Borisa Beňu

17.04.2024 21:24, aktualizované: 21:54

Slovenská polícia to neeviduje. Beňa bol odsúdený v roku 2021 na trojročný trest s podmienečným odkladom na päť rokov za korupciu a vynášanie informácií.

Andrej Plenkovič

V chorvátskych voľbách zvíťazila strana premiéra Plenkoviča, naznačil exit poll

17.04.2024 19:57

Stredo-pravicová Chorvátska demokratická únia by mohla v 151-člennom parlamente podľa prieskumu obsadiť 58 mandátov.

Domino Svetík

Sú tmavé miesta, do ktorých je treba priniesť svetlo.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 148
Celková čítanosť: 1425095x
Priemerná čítanosť článkov: 9629x

Autor blogu