Založ si blog

Logika konca EU.

Európska únia v tejto podobe skôr – neskôr skončí.

Pokúsim sa vymenovať logické dôvody, prečo sa tak stane a prečo postupne budú štáty viac a viac posilňovať svoju suverenitu, až do bodu, kedy EU bude iba združením tých, ktorí pomíňajú zvyšok peňazí, dojedia chlebíčky, dopijú bublinky a zhasnú svetlo…

1. Davo – elitársky model prerozdeľovania zdrojov, prehlbuje sociálnu nerovnosť.

Otcovia plánovači a otcovia zakladatelia EU rozmýšľali o modeli zjednotenej Európy v kanceláriach korporácií, kluboch obchodných spoločenstiev, lóžach, nadnárodných organizáciách a snažili sa získať pre svoje plány finančné krytie a naň reprezentantov štátov, ktorí postupne venovali svoju energiu a prostriedky štátu, ktorý riadili, na utopickú víziu superštátu, ktorý zabezpečí svojim členom mier, prosperitu a blahobyt.

Od začiatku bola za týmto projektom skrytá agenda, ktorá predpokladala nielen spoločný trh, ale aj sprístupnenie zdrojov všetkých národných štátov  nadnárodným korporáciám, ktoré by sa k týmto zdrojom bez tohoto projektu nedostali.

Napriek tomu, že vedenie EU vymýšľalo jedno krajšie krycie heslo za druhým, sama podstata liberálneho kapitalizmu, umožňuje elitám, ktoré kontrolujú zdroje a financie,  neobmedzené  a ničím neohraničené rozširovanie svojich impérií, zatiaľčo väčšine nezostáva nič iné, iba prijať hru, ktorú elity nazývajú ,,rovnosť šancí“.

         Nakoniec sme svedkami toho, že si ,,kúpia“ štáty s obyvateľmi, aj politikmi.

,,Deľba práce“ v tomto modeli umožní jednej skupine vyrábať peniaze z ničoho a ,,prehadzovať ich vidlami“, pričom druhá skupina, doslova z troch zamestnaní nepokryje ani základné potreby seba a svojej rodiny.

Liberálny kapitalizmus tento sociálny model, nazýva spravodlivou a demokratickou občianskou spoločnosťou.

Marxizmus, na ideológii ktorého bol v ZSSR a východnej Európe  umelo implantovaný, skúšaný a napokon aj zavrhnutý socializmus, nazýval tento model :,,vykorisťovanie človeka človekom“.

Áno ukazujeme na to – v Číne. Ale v EU je to tabu a žiadne odstránenie tohto systémového prvku sa nechystá.

Občania po rokoch márneho čakania na výsledky, postupne prestávajú tento projekt ,,zásobovať energiou“.

Je jasné, že po kapitalizme a socializme, návrat do liberálneho kapitalizmu, je pre vyvíjajúci sa spoločenský sociálny systém krokom späť.

A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo Európa s týmto modelom fungovať nebude.

2. Proces rozpadu bol uvedený do chodu.

Organizovaná vlna miliónov nelegálnych migrantov, zaplavujúca Európu, spôsobuje evidentné prehodnocovanie postojov inak celkom poslušných, spacifikovaných občanov EU a konflikt, ktorý sa z nej rodí, vyvolá protivlnu, ktorá zmetie jednu, druhú, alebo tretiu stranu. A vlna môže nahlodať a zmiesť aj systém.

Prečo si myslím, že záplava nelegálov je organizovaná a plánovaná? Jednoduchý príklad:

V lete som išiel z Chorvátska a oproti mne, na Slovinsko – Chorvátskej hranici sa ťahala asi 11 km dlhá ,,šóra“ áut občanov EU, väčšinou z Nemecka, ČR, SK, Maďarska  a Rakúska, smerujúcich do Chorvátska. Chorvátsko je členom EU, ale nie je členom Schengenu, takže Slovinskí  na výstupe a Chorvátski colníci na vstupe, si ,,vychutnávali“ vlastných občanov, ktorých tam v horúčavách nechali stáť aj vyše 10 hodín. Každému poctivo pozreli pas, niektorým aj cez sken, presne podľa zákona.

Naproti tomu tento ,,systém“, vpustil do EU bez akejkoľvek kontroly vyše 2 milióny ľudí, ktorí nielenže nemuseli ísť cez hraničné prechody, ale nemuseli mať pri sebe žiaden doklad.

Systém vlastných občanov, pohybujúcich sa vo vnútri EU šikanoval, pričom nemusel.

Občania  musia mať doklad. Pre nelegálov systém dostane pokyn a zrazu sa zákon neuplatňuje.

Tých systém nešikanuje, hoci zo zákona  ich šikanovať musí. Zákon zapneme – zákon vypneme.  Štátne orgány však majú povinnosť konať iba v zmysle zákona. Namiesto jeho uplatňovania nastupujú zastieracie manévre v podobe emotívnych výrokov politikov a médií o pomoci potrebným…

Samozrejme, nasledovali aj žaloby na konkrétnych politikov, ale opäť – ,,nezávislú justíciu“ niekto vypol…

Takže otázkou nie je či, ale kedy sa EU rozpadne.

3. Možné scenáre

A. Masa islamistických migrantov, plánovane privezená do EU takmer z celého sveta, dosiahne kritické množstvo. Logistika tohto projektu predpokladá v určitom bode časť tejto masy vyzbrojiť, takže v závese s nimi sú privážané a skladované aj arzenály zbraní. Výcvik a bojové skúsenosti majú z Líbye, Iraku, Sýrie a iných krajín. Na pokyn vyjdú do ulíc a  spustia ,,islamskú revolúciu“.

V Iraku a Sýrii v Arabskej jari vidíme nácvik týchto scenárov,  ktoré nám médiá patrične zahmlievajú, ako ,,občianske vojny“.

Európa v dnešnej podobe zmizne z mapy a nahradia ju národné štáty.

Problémom tohto scenára zatiaľ je to, že odpor občanov spôsobil čiastočnú destabilizáciu ,,tradičných strán“ a vložených politikov a zabrzdenie tohto procesu.

B. Nástup nacionalizmu.

Keďže občania niektorých štátov EU tento scenár vidia, nastupuje prirodzená obranná reakcia, ktorá povedie k nárastu nacionalizmu. Moc v jednotlivých štátoch preberú nacionalistické strany, ktoré aktivujú lustrácie a vysídľovanie nelegálov. Toto sa takisto nezaobíde bez násilia, pričom bude nasledovať vlna kritiky a nacionalizmus a vlastenectvo sa v médiách zmení na nacizmus, na ktorý sa pri násilných stretoch môže aj reálne zmeniť.

Európa bude rozdelená, prvá ozbrojená islamská tlupa môže vyvolať paniku a odstredivé sily tiež dostanú ,,krídla“.

        Neviete si aj tak rozpad EU predstaviť? 

        A čo sa udeje po občianskej vojne v USA?

                             Sledujte situáciu v USA.

Vyhral Trump. Neokonzervatívci a korporátni globalisti sa nechystajú odovzdať moc.

Začne prepočítavanie hlasov – už sa to deje.

Začne tlak na voliteľov, aby nerešpektovali mandát voličov – už sa to deje.

Začnú protesty proti Trumpovi pod taktovkou ,,Sorosa“ – už sa to deje.

Začne tlak na Obamu, aby znemožnil prebratie moci Trumpovi – už sa to deje.

A začne protitlak zo strany armády, tajných služieb a Trumpových voličov – už sa to deje.

Scenár, ako pri rozpade ZSSR. A už sa to deje.

Keďže USA sú nadnárodným riadením používané na riadenie zmien vo svete, s ich oslabením sa spustia procesy nielen v súvislosti s rozpadom, či ,,vystúpením“ EU z ,,únie“ s USA.

Čo myslíte, že sa stane v takej Paname, či iných štátoch?

4. S procesom rozpadu EU sa realizuje proces potlačenia liberálneho kapitalizmu.

                            Čo ho však nahradí?

Ak v Európe, alebo jej časti zvíťazí importovaný  militantný islamizmus, zavedie v časti, ktorú ovládne, islamské princípy a liberálny kapitalizmus bude potlačený.

Islam je však ideológia a ako taká má v sebe davo – elitárske prvky, založené na princípoch príslušnosti k náboženstvu, autorite, alebo etniku.

Je to vlastne náboženská forma nacionalizmu, čiže totalitný systém, ktorý potiera všetky prejavy odlišnosti od ním zavedených noriem.

Ak v Európe, alebo jej časti zvíťazí nacionalistický princíp, bude sa pozerať ako na nepriateľské na všetky prvky, ktoré ho ohrozujú. Veľmi ľahko sa môže zvrhnúť v prostý totalitný nacizmus a zakázať elementy, narušujúce jeho hladký chod.

Opäť: Silný štát s maximálnou reguláciou všetkého – od politických strán po ,,nepriateľské“ ideológie a náboženstvá.

Východisko a riešenie:

Národný štát je ideálnou variantou usporiadania sociálnych vzťahov spoločnosti.

Samozrejme, myslím tým národný štát, ktorý je láskavou domovinou všetkých etník, konfesií a politických názorov, ktoré ho obývajú a podieľajú sa na jeho budovaní.

EU je proste štruktúra, ktorá nielenže nesplnila očakávania ale ťahá svojich členov do nestability, neprosperity, či dokonca vojen.

A toto nikto nemá zapotreby.

 

Prečo mám pocit, že k takýmto variantám smerujeme?

Pretože dnešní manažéri EU robia všetko už dnes s prvkami totality a ich snaha o korporátny superštát je evidentná, pričom  podporujú silové riešenia, zákulisné triky a vedú nás ku konfrontáciám. Ich záväzok v NATO ich zaväzuje hľadať v prvom rade mierové riešenia.

Hľadajú ich?

,,Migračná zbraň“, ktorú zvolili proti vlastnému obyvateľstvu, je iba ďalším z prvkov hybridnej vojny, ktorú už proti nám vedú.

Predstavujú obraz nepriateľa, prekrúcajú históriu, potláčajú slobodu prejavu, úmyselne zahmlievajú porušenia medzinárodného práva vo vojnách ktoré aj v našom mene vedú.

Dokonca zavádzajú mimoriadny stav.

Znižujú našu životnú úroveň a kradnú nám peniaze – viď ,,experimenty“ na Cypre a v Grécku.

Dezinformujú nás a v popisoch situácie nazvanej ,,migračná kríza“, zamieňajú príčiny za následky.

Manipulujú s terorizmom a podporujú ho, ako vo svete, tak aj u nás doma: Vyzbrojujú, cvičia a riadia teroristov aby potom ruka v ruke,  so slzou v oku, pokrytecky demonštratívne pochodovali za obete terorizmu.

Za ich vlastné obete.

Ak už pre nič iné, tak pre protiprávne, elitárske konanie našich vodcov, – našich  Quislingov a našich falošných prorokov – sa EU rozpadne.

S úctou

Domino Svetík

P.S.: V stánkoch je druhé číslo časopisu Alternatíva, v ktorom má aj tento autor svoj príspevok.

Zdroj: M. Veličko: Rozhovory o živote.

 

 

 

Neznáma 2. sv. vojna

19.06.2020

Moja fascinácia históriou, takou, aká sa naozaj udiala, spočíva v tom, že všetci by sme mali poznať fakty, bez ohľadu na to, či sú pre nás lichotivé, alebo usvedčujúce. Pred časom som uverejnil článok: Rozpad ČSR, 14. a 15. marec 1939 vo faktoch, v ktorom čitateľ mohol nahliadnuť do dokumentov: od Versaillských dohôd, cez Hitlerove smernice na rozbitie ČSR, výsledky [...]

Voľby dozorcov vo väzenskom tábore.

24.02.2020

Vo väzenskom tábore si väzni volia dozorcov. Kampaň je mohutná a hoci väzenský tábor nie je nijako výnimočne veľký, kandidáti vynakladajú ohromné prostriedky, cekovo možno aj 20 mil. na to, aby práve oni mohli vykonávať funkciu dozorcu. Je zrejmé, že funkcia dozorcu je spojená nielen s beztrestnosťou a výhodami, ale aj s finančnými benefitmi, rovnajúcimi sa minimálne [...]

Potrebuje Boh peniaze zo štátneho rozpočtu SR?

11.12.2018

*Pre potreby tohto článku budeme vychádzať z predpokladu, že Boh existuje, keďže legislatíva, aj štátny rozpočet SR, s takýmto predpokladom pracujú. *Pre potreby tohto článku si, približne definujme, kto, alebo čo je Boh, podľa všeobecne zaužívaných predstáv: Nehmotná bytosť, univerzálna inteligencia, schopná vytvárať hmotu z idey, ktorá, podľa našich [...]

Robert Fico

Fico: Nie je dôvod, aby bol Kičura vo väzbe. Má tam byť sudca Sklenka

03.07.2020 18:18

Neexistuje dôvod na to, aby bol bývalý predseda Správy štátnych hmotných rezerv Kajetán Kičura vo väzbe. Tvrdí to predseda Smeru-SD Robert Fico.

Česko / Praha / maršal / Ivan Konev /

Moskva žiada OBSE preveriť, ako Česi plnia záväzky v boji proti nacizmu

03.07.2020 17:56

Rusko vyzýva Česko, aby dodržiavalo medzinárodné záväzky v boji proti neonacizmu, a apelovalo aj na OBSE.

pocasie-4-7-2020

Prichádza tretia vlna Medardovej kvapky. Príde aj k vám?

03.07.2020 17:00

Po druhej vlne Medardovej kvapky prichádza tretia. Potvrdia sa v tomto roku pranostiky alebo to bude na Slovensku vyzerať úplne inak?

Turecko továreň pyrotechnika zranení

Výbuchy v továrni na pyrotechniku v Turecku, sú mŕtvi aj desiatky zranených

03.07.2020 16:30

Na najmenej štyroch mŕtvych a 97 zranených sa zvýšil počet obetí mohutných výbuchov, ku ktorým došlo v piatok v továrni na pyrotechniku na severozápade Turecka.

Domino Svetík

Sú tmavé miesta, do ktorých je treba priniesť svetlo.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 141
Celková čítanosť: 1226314x
Priemerná čítanosť článkov: 8697x

Autor blogu