Založ si blog

21. august 1968: Logický mocenský ťah Moskvy.

Ešte v priebehu II. svetovej vojny si víťazné mocnosti, ZSSR, USA a V. Británia, zmluvne dohodli povojnové usporiadanie Európy, na Jaltskej konferencii. Dohodli sa  na demilitarizovaní Nemecka – agresora, ktorý vojnu rozpútal a na jeho rozdelení na štyri okupačné zóny. Na časti územia vznikol nový štát, NDR, v ktorom rozmiestnil svoje vojská hlavný víťaz vojny, ZSSR, krajina, ktorá materiálne, aj ľudsky niesla najväčšiu záťaž. Sovietskych ľudí padlo v 2.sv. vojne viac, ako 20 miliónov. Ostatní spojenci na čele s druhým hlavným víťazom vojny, USA, vytvorili zo zvyšku Nemecka, ktoré spadalo do ich okupačných zón, Spolkovú republiku Nemecko.

(Nižšie v článku sa nachádza stenografický záznam rozhovoru Brežneva s Dubčekom, po jeho zatknutí a prevezení do Moskvy).

Účel rozdelenia bol jasný. Víťazi sa nasťahovali na územie porazeného protivníka, aby si vlastnou prítomnosťou zabezpečili platenie reparácií, teda vojnových škôd, ktoré utrpeli. Samozrejme, k tomu bolo treba naštartovať v oboch častiach Nemecka hospodársky život, aby bolo aj z čoho brať a aby aj Nemci nepomreli od hladu.

Na Jalte bolo dohodnuté, že Nemecko zaplatí víťazom vojnové reparácie vo výške 22 miliárd Dolárov, z čoho polovica mala pripadnúť ZSSR. Obidva Nemecké štáty tak od začiatku okupácie museli strpieť a živiť pomerne veľké armády.

 USA získali priestor pre základne v Európe, z ktorých mohli účinne kontrolovať a riadiť Nemecko, a z ktorých dovideli na svojho protivníka – ZSSR.

                    Rozdelenie na socialistický a kapitalistický tábor.

Jedným zo záväzkov, ktoré Stalin na Jalte podpísal, bol aj ten, že ZSSR v štátoch, spadajúcich do jeho sféry vplyvu umožní demokratické voľby. To sa, samozrejme, nestalo. Jedným  z hlavných filozofických rozporov medzi socializmom a kapitalizmom, je ten, že v kým v kapitalizme, alebo v tzv. demokracii existuje voľná súťaž politických strán, ktoré vo voľbách súťažia o právo zostaviť vládu a vládnuť do ďalších volieb, marxistická filozofia socializmu je založená na princípe triedneho boja, v ktorom víťaz (komunisti, socialisti), po revolúcii a zoštátnení výrobných prostriedkov ustanoví v štáte jedinú politickú silu, napr. komunistickú stranu. Voľby už nie sú výberom medzi niekoľkými stranami, ale iba výberom kandidátov, ktorých ponúka vládnúca strana. V socializme je súťaž politických strán filozoficky a principiálne neprípustná, vedúca úloha jednej strany je spravidla zakotvená v ústave.

Z vyššie uvedeného je jasné, že takýto systém je z hľadiska riadenia štátu, zdrojom vnútorných konfliktov a je dlhodobo udržateľný iba silou, pretože ľudia si prirodzene chcú vyskúšať aj niečo iné.

Spojenectvo ZSSR, USA, V. Británie a Francúzska  rýchlo chladlo, až sa premenilo v stav, ktorému hovoríme Studená vojna.

Obidva, neskôr nepriateľské tábory si vytvorili hospodárske, aj vojenské zoskupenia, do ktorých zaradili aj krajiny, patriace do ich sfér vplyvu.

Vzniklo NATO a Varšavská zmluva, ktoré boli na ,,svojej“ strane Železnej opony prezentované, ako prísne obranné zoskupenia, dnes však už všetci vieme svoje.

                      Situácia v Československu.

ZSSR mal vojská rozmiestnené vo svojich satelitných štátoch, ČSSR, ktoré však tvorilo nárazníkovú zónu v prípade útoku NATO, odmietalo v 60-tych rokoch 20-teho storočia, podpísať so ZSSR zmluvu o rozmiestnení vojsk na svojom území. Z vojensko strategického hľadiska to bol postoj naivný a dlhodobo neudržateľný, pretože ČSSR malo významnú dĺžku hranice so SRN. Preto aj, za prispenia diplomacie ZSSR, prvý tajomník strany a prezident republiky Antonín Novotný opustil svoje funkcie. Na poste prezidenta ho nahradil Ludvík Svoboda a na poste prvého tajomníka strany Alexander Dubček.

Po Stalinovej smrti, Chruščovovom nástupe a odmietnutí Stalinovho kultu osobnosti, nastalo medzi pospolitým ľudom všeobecné očakávanie pozitívnych spoločenských zmien. Dubček, ktorý síce bol presvedčený komunista, ale pri práci v rehabilitačnej komisii obetí politických procesov z 50-tych rokov zistil, že systém nespravodlivo postihol množstvo nevinných ľudí ( a nešetril ani komunistov,) sa v januári 1968, v pozícii prvého tajomníka KSČ, vynoril, ako politik naklonený reformám.

Alexander Dubček začal veľkolepo. Pod jeho vedením bol schválený Akčný program strany, ktorý zavádzal demokratizačné a pluralitné prvky riadenia spoločnosti, takmer do všetkých štruktúr v štáte a smeroval k tzv. ,,socializmu s ľudskou tvárou“, čo je z filozofického hľadiska hybrid. Ak v marxistickom socialistickom systéme povolíte súťaž viacerých politických strán, tak sa vám to celé zrúti, pretože ak vyhrá strana, ktorá má v programe voľný trh a súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov, tak v priebehu svojej vlády vlastne zavedie kapitalizmus.

V socializme je preto zákaz plurality a súťaže politických strán zásadnou podmienkou pre zachovanie systému.

A Dubček svojimi demokratizačnými krokmi, práve k oslabeniu systému smeroval. Na jeho hlavu sa vzniesla vlna kritiky.

Ak by však Dubček bol v r. 1968 Brežnevovi vyhovel a ustúpil požiadavke vojenskej prítomnosti armády ZSSR na našom území, bol by Brežnev oveľa blahosklonnejší k jeho reformám, vedomý si faktu, že armáda mu ,,úlety reformného prvého tajomníka“, postráži a zabezpečí strategickú západnú hranicu bloku.

Vonku predsa len zúrila Studená vojna, dochádzalo k vzájomným provokáciám a ZSSR si nemohlo dovoliť stratu tak významného satelitu. Veď v ČSSR začali byť populárne aj reči typu:,,vystúpme z Varšavskej zmluvy a buďme všetci priatelia“. To bola v danej situácii naozaj provokácia voči ZSSR.

                       Prečo?

Z pohľadu ZSSR aj preto, že kým na jednej strane Nemecko, V. Británia, Francúzsko, Taliansko, Poľsko, Maďarsko, sa, ako účastníci Mníchovskej konferencie v r. 1938 postarali o rozbitie Československa, keď si najskôr Nemecko pripojilo Sudety s tromi miliónmi obyvateľov, neskôr si Maďarsko pripojilo takmer 20% územia Slovenska, Poľsko zabralo Těšínsko a časť severného Slovenska a celé to skončilo 14. marca 1938 vyhlásením samostatného Slovenského štátu a 15. marca 1938 vpochodovali Nemecké vojská do Českej republiky a vytvorili z nej kolóniu  – Protektorát Čechy a Morava, tak na druhej strane ZSSR Nemecko vojensky porazil a vytlačil ho zo svojho územia, ako aj z veľkej časti územia Česka a Slovenska. Navyše Stalin po schôdzke s Benešom, u spojencov presadil zrušenie Mníchovskej dohody a návrat hraníc ČSSR do stavu pred Mníchovom, teda pred 1.10.1938.

ZSSR sa hlavnou mierou zaslúžil o znovuvytvorenie Československa.

Predstavte si, že by Američanov podobne provokovali Nemeckí politici. To bolo nemysliteľné. Američania svojimi posádkami v Západnom Nemecku situáciu kontrolovali  (a doteraz kontrolujú), takisto ako aj Nemeckú politickú scénu.

Brežnev Dubčeka niekoľkokrát varoval na stretnutiach v Moskve, Bratislave, aj v Čiernej nad Tisou, dokonca Sovieti deklarovali aj vstup vojsk na územie štátu, ktorý by chcel zaviesť ,,buržoázny pluralitný politický systém“, aby nedošlo k oslabeniu vplyvu socialistického tábora. Dubček a s ním celá ČSSR nemali krytý chrbát a vedenie štátu si krytie mohlo zabezpečiť už iba prijatím podmienok diktovaných Moskvou.

Akákoľvek Dubčekova myšlienka, že  danú situáciu sa podarí ustáť, bola z politického, aj vojensko-strategického hľadiska ,,neštátnická.“

          K vstupu vojsk Varšavskej zmluvy na územie ČSSR, nakoniec došlo v noci, z 20., na 21. augusta 1968                                                                                   

Dubček, Černík, Smrkovský, boli okupačnými vojskami zatknutí a odvezení do Moskvy. Stenografický záznam rozhovoru Brežneva s Dubčekom po zatknutí v Moskve.

V Moskve, za účasti Svobodu, Dzúra, Husáka, Biľaka, Jindru, Kriegela, Špačeka a ďalších členov Ústredného výboru KSČ, boli donútení podpísať tzv. Moskovský protokol, ktorým súhlasili s umiestnením Sovietskych vojsk na území ČSSR a ktorého ďalšie podmienky naštartovali začiatok ,,normalizácie“ v krajine.( F. Kriegel nepodpísal.)

II. časť stenografického záznamu rozhovoru Brežneva s Dubčekom v Moskve.

ZSSR umiestnil a na našom území potom kontroloval jadrové zbrane v podobe rakiet a delostreleckých granátov, ako odpoveď na mohutný americký jadrový arzenál, umiestnený v Nemecku. ZSSR nedôveroval našim politikom a preto potreboval mať priamu kontrolu.

Pri invázii zahynulo 108 občanov ČSSR a cca 500 bolo zranených.

Následná ,,normalizácia“ na dlhé roky znamenala koniec akýchkoľvek obrodných snáh o väčšiu demokratizáciu spoločnosti.

Venované pamiatke všetkých, ktorí položili svoj život v beznádejnej a zúfalej situácii, ktorí si však zachovali hrdosť a česť, za čo zaplatili cenu najvyššiu.

Patrí im moja úcta.

Dnes je ČSSR opäť rozdelené a k rozdeleniu došlo bez referenda.  ČR aj SR vstúpili, opäť bez referenda, do zoskupenia NATO a slúžia, ako nárazníkové štáty pri prípadnom vojenskom strete s Ruskom.

To už je, ale iný príbeh.

S úctou

Domino  Svetík

„. . . tri razy ma zaprieš. “ (Takmer), neuveriteľný príbeh.

27.06.2021

Včera sme sa so Zuzkou trochu túlali… Keď sme prechádzali cez Hronský Beňadik, niečo nás ťahalo pozrieť si katedrálu a kláštor, ktorého korene siahajú pred 11. storočie a ktorý pri Tureckej expanzii bol významnou pevnosťou, strážiacou Slovenskú bránu pred postupom Turkov k banským mestám – Štiavnici, Kremnici, Banskej Bystrici a i. V r. 1599, Turci, ale [...]

Covid nadšenci zavádzajú teror

08.09.2020

Musím s plnou vážnosťou povedať, že nosenie rúšok považujem za zdraviu nebezpečné. Ak je človek zdravý a nepohybuje sa (krátkodobo), v prostredí, ktoré je silne znečistené, neexistuje rozumný dôvod, prečo by mal zdravý človek nosiť rúško. Naproti tomu, ak človek má angínu, chrípku, alebo aj covid, taký človek má ležať doma, na izolačke, liečiť sa a nebehať s [...]

Recenzia: MUDr. Xavier Crement a jeho skvelá kniha

27.08.2020

Urológ, MUDr. Xavier Crement (pseudonym), má všetko, čo si len môže želať – skvelú prácu, manželku a dve deti. Napriek tomu zisťuje, že čoraz viac kolegov a priateľov sa vyhýba jeho spoločnosti, a keď raz manželka zorganizuje oslavu jeho narodenín, okrem jeho rodiny sa nedostaví nikto. Pripisuje to závisti a tomu, že nevedia zniesť jeho úspechy v kariére, aj [...]

Košice / Protest / U.S. Steel /

Pokoj v U.S. Steel Košice. Dohodli sa na platoch

27.09.2021 17:06

Partneri sa od marca nevedeli dohodnúť na dĺžke týždenného pracovného času, zvýšení tarifných miezd či osobného ohodnotenia. Podpisom dodatku sa tento stav skončil.

Ján Benčík

Benčík žiada ospravedlnenie od Suju, ktorý ho nazval vrahom

27.09.2021 16:40

"Áno, človek zo Slovenska bol zavraždený na Ukrajine kvôli tomu, že ho pán Benčík zverejnil na svojom facebooku," tvrdil Suja v júni v pléne vo faktickej poznámke v rámci rozpravy.

Afganistan / Taliban / Kábul / Letisko /

Hlavný prokurátor ICC chce obnoviť vyšetrovanie vojnových zločinov v Afganistane

27.09.2021 16:27

Zamerať sa plánuje najmä na aktivity militantného hnutia Taliban a regionálnej odnože Islamského štátu - Islamského štátu-Chorasán.

nemocnica prešov

Prešovská nemocnica dostala pokutu takmer 90-tisíc eur

27.09.2021 16:14

Dôvodom je, že nemocnica nesúťažila upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby a konala tak v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.

Domino Svetík

Sú tmavé miesta, do ktorých je treba priniesť svetlo.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 146
Celková čítanosť: 1309696x
Priemerná čítanosť článkov: 8971x

Autor blogu