Založ si blog

Ako je riadený svet? I.

Dejiny sa zrýchľujú. To, že spoločnosť neriadia politici, hlavy štátov a predsedovia vlád, bola donedávna konšpiračná teória. Dnes je jasné, že politici zastupujú záujmy elít. Nad elitami však stojí jedno, alebo viac centier moci. Existuje možnosť, že svet je ,,samoriadený“, táto možnosť je však vzhľadom na tisícročia budovanú technológiu riadenia, ovládania, manipulácie a moci, málo pravdepodobná. Riadi niekto Vašu obec, štát,  Európu?  Iste. A čo svet?

              Čierne diery nevidíme. Ich existencia je však dokázaná ich gravitáciou.

Na globálne riadiace systémy nie je možné ukázať prstom a povedať:,,Toto je entita, ktorá je príčinou tejto udalosti“,  ich existenciu však vieme identifikovať. Existuje dosť príkladov v nedávnych svetových udalostiach, ktoré nám ukazujú na GD (generálny direktoriát), ktorý priamo, alebo nepriamo smeroval udalosti tak, že na konci celý svet, či už súhlasil, alebo nie, musel prijať nový stav. GD, samozrejme, nie je jednou osobou, je to jedno, alebo viac centier moci, ktoré stoja v hierarchii nad politikmi, či elitami. Pyramída moci vyzerá asi takto:

                                                 GD        

                                                Elita 

                                              D  A  V

Prednáška J.B. Glattfeldera na túto tému.

Systém funguje tak, že GD ovláda Elitu a Elita ovláda Dav. GD určí stratégiu, ktorú Elita preberá takmer bez výhrad. Ak nejaký člen elity ,,nedrží lajnu“, jednoducho musí opustiť privilegovanú kategóriu a splynúť s davom. Plán smerovania a informácie o ,,jednotnom postoji“ elita obdrží na schôdzkach typu Bilderberg, ale samozrejme to môže byť individuálne. K. Schwarzenberg, bývalý CZ minister zahraničia, povedal 7.5.2014, v Českom parlamente túto vetu:

(stenografický záznam)   ,, Já jsem nikdy nepodporoval bombardování Srbska. Naopak, to si dobře pamatuju, těsně předtím, než to začalo, bylo zasedání Trilateral Commission ve Washingtonu a tehdy byli tři, bohužel pouze tři přítomní, kteří se postavili proti plánu zahájit bombardování Srbska. To byl, budete se divit, Henry Kissinger, byl to nynější ministr zahraničí Království švédského Carl Bildt a potom jsem byl já v té diskusi“. To je jeden z príkladov, ako elita prijíma konkrétne rozhodnutia.

A nemecký politik W.Wimmer na otázku: Kto môže mať teoreticky záujem na rozpútaní vojny Ruska proti Európe odpovedá: Wimmer: ,,Sú to sily, ktoré rozpútali aj predchádzajúce vojny, či už proti Juhoslávii, proti Afghanistanu, proti Iraku, proti Sýrii aleb proti Lýbii. Nie je mojou úlohou identifikovať, ktorí ľudia to sú. V každom prípade to sú skupiny, ktoré sú v USA dostatočne mocné na to, aby zapriahli štát (USA), do svojho voza. To je vidieť celkom triezvym pohľadom“.

Po oboznámení elity s plánom, nasleduje tzv:

                                  Výroba súhlasu

Elita a politici zapoja do kampane NGO (mimovládky) a médiá. Dav fascinovane pozoruje, ako na tému, ktorá je kontroverzná, majú jednotný názor všetci svetoví politici v činnej službe. Médiá denne predkladajú tému a prizývajú analytikov z NGO, politikov a významné osobnosti, ktorí dookola opakujú, napr.,,Rusko predstavuje hrozbu, Putin je nový Hitler a ak sme v r. 1938 podcenili Hitlera a nezastavili sme ho, teraz takúto chybu nesmieme urobiť. Pre demokraciu a Európske hodnoty, musíme podstúpiť akúkoľvek obeť. Musíme sa uskromniť, zaviesť tvrdšie zákony, robíme to, pretože máme zodpovednosť za …“

Dav najskôr nesúhlasí, ale potom začínajú médiá predkladať správy o totalitnom nedemokratickom režime, v ktorom musia žiť milióny ľudí a jediné čo im pomôže, sú naše bombardéry a naša armáda. Sloboda predsa nie je bez obetí, atď., atď.

Znejú výrazy ako:,,Humanitárne, či Chirurgicky presné bombardovanie“, ,,Ochranná vojna“, atď.

Znejú frázy, ako: ,,Svet bude bez Hussajna, Kaddáfího, Assada, Putina, lepším miestom“.

Dav je za niekoľko mesiacov prevalcovaný a súhlas je na svete. Nie je to súhlas referenda, ale atmosféra, ktorá panuje v médiách je jednoznačná:,,Národ s tým súhlasí“. A každý jedinec, ktorý to počuje, si začne myslieť, že chyba je v ňom, napriek tomu, že denne vidí, že systém tamer vždy koná presný opak toho, čo deklaruje.

Že svet je riadený, je vidieť aj z toho, ako je miliardám ľudí bránený prístup k zdrojom. Ľudia nemajú prístup k vode, k pôde a energii a tým sú programovo upierané základné ľudské práva. Afrika je celá vystavená genocíde a drancovaniu zdrojov, pričom svet vidí z Afriky iba dokumenty z rezervácií – dezinformácie. 

 

                                   Charta OSN

Po 2. sv. vojne bola vytvorená Charta OSN, ako bezpečnostná poistka pre svet. Hovorí sa v nej, že monopol na použitie sily má výlučne OSN, po schválení Radou bezpečnosti. Štáty môžu viesť vojnu iba v prípade napadnutia, v sebaobrane a so súhlasom RB OSN. USA tieto princípy jednoducho ignorovali, obišli, alebo, v prípade napadnutia Afghanistanu v r. 2001, jednoducho vyhlásili, že do AFG vstupujú podľa Charty OSN a práve s použitím článku o práve štátu na sebaobranu. Počuli ste niekedy, že AFG napadol Spojené štáty?

Ako ďalší príklad môžeme použiť Irak. Proti Iraku bola spustená najskôr globálna mediálna kampaň, ktorá mala svet presvedčiť, že Irak je preň hrozbou. Súčasne s ňou boli spustené sankcie, ktoré Iraku bránili obchodovať, boli zablokované Iracké aktíva v zahraničí a Irak nemohol exportovať svoje hlavné komodity, plyn a ropu, ktoré tvorili asi 60% Irackého rozpočtu.

Podstatné ani tak nie je, že kampaň bola postavená na lživých informáciách o Irackých ZHN.

Podstatné je, že medzinárodné právo, ktoré bolo do tej doby postavené na princípoch ochrany suverenity štátu, ako subjektu, bolo takmer bez protestov deaktivované. Zrazu je tu nové právo, mimochodom prítomné aj v trestných zákonníkoch sveta:,,Ak je niekto podozrivý, môžeme ho zatknúť, internovať, izolovať, mučiť, dokonca aj zabiť.“

 

           Ak chcete niekoho zničiť, človeka, či štát, stačí ho – obviniť.

 

Nová paradigma neuznáva právo suverénneho štátu. Vyhlásila štáty ,,zločincov“, ktoré je možné bombardovať, zničiť a zabrať ich územie a zdroje.

      Dnes USA začali bombardovanie pozícií ISIL na severe Sýrie. ISIL pritom vznikla s podporou USA a bez finančnej, logistickej, vojenskej a politickej (McCain – Al – Baghdátí), podpory štátov v regióne – S. Arábie, Kataru, Bahrajnu,  Turecka a tajných služieb (Mossad, CIA), by sa v púštnych oblastiach Sýrie a Iraku nemohla rozvinúť. Aby sme boli úplne presní, tak USA na Sýrskej strane zhadzujú ISIL zbrane a na Irackej USA ISIL bombardujú.

                   Marketingová stratégia: Dobyť Irak!

Na príklade Iraku bolo jasne vidieť, že US prezident G. Bush vykonáva vôľu niekoho iného. Najskôr padlo rozhodnutie Irak vojensky dobyť a potom sa verejne Iraku diktovali podmienky, ktoré musí splniť, inak sa začne bombardovanie. Irak prijímal podmienku za podmienkou, na jeho území pôsobili medzinárodní inšpektori, ktorí preverovali a hlásili svoje zistenia. Napriek tomu, že Irak vyhovel väčšine stupňujúcich sa podmienok a napriek tomu, že správy inšpektorov boli negatívne, G. Bush ( a svetové médiá), stále oznamovali, že Irak nespolupracuje a svet nemá inú možnosť. Americký prezident a generáli hovorili jednu lož za druhou, jednu nelogickú vetu za druhou, nové podmienky a pravidlá, ktoré akoby vymýšľal Americký prezident, sa menili ,,počas zápasu“, aby na konci mohlo byť realizované bombardovanie, ktoré bolo ohlásené na začiatku – až prišiel deň ,,D“ a operácia Iracká sloboda sa mohla začať…

Nelogické a protichodné stanoviská a vyhlásenia svetových politikov, sú pritom na dennom poriadku  dav sa nestačí diviť.                                                                                                                                                                                                                 2 x vyhlásenie B. Obamu v situácii, kedy vláda bojovala proti vlastnému obyvateľstvu:

K Líbyi 2012.

,,USA nebudú tolerovať M. Kaddáfímu použitie sily, proti vlastnému obyvateľstvu.”  (Aj vďaka tomu stanovisku, je už Kaddáfí po smrti a Lýbijskí občania majú 10 x horšiu životnú úroveň, aj bezpečnostnú situáciu, ako za ,,totality“).

K situácii na Ukrajine v r. 2014.

,,Vláda v Kyjeve má právo zaviesť poriadok na vlastnom území.”  (Aj vďaka tomu stanovisku sa Kyjevskej vláde toleruje bombardovanie civilného obyvateľstva,  tisíce občanov Ukrajiny sú po smrti, životná a bezpečnostná situácia – omnoho horšia).

Americká novinárka tvrdí, že v USA demokracia neexistuje.

 

                          Globalizácia a riadenie

Globalizácia je nevyhnutne postupujúci proces a je na kvalitatívne vyššom stupni, ako pred 25 rokmi. Vtedy došlo k rozpadu starých mocenských blokov a víťazi zabrali územie, obsadili zdroje a pozornosť obyvateľov upriamili na ,,Európsko – atlantické hodnoty“. Dá sa povedať, že víťazný blok svojou gravitáciou, pritiahol hmotu rozpadnutého systému. Európska únia prebrala riadenie takmer celej Európy a takmer všetky štáty zahrnula pod jednotné vedenie, ktoré sa automaticky? podriadilo Americkému veleniu a vznikol obrovský blok, ktorý zahŕňa Severnú ameriku, Európu, Japonsko a Austráliu. Z. Brzezinski: ,,Je krutou pravdou, že prevažná časť Západnej a Strednej  Európy sa stala protektorátom USA, kde spojenci pripomínajú skôr stredovekých vazalov a poddaných“!

                    Aký druh riadenia používajú centrá moci?

Zriedkavejšie je priame riadenie, pretože sa dá vytušiť, vystopovať, môže byť dezinterpretované a častokrát býva prezradené. Veľmi veľa osvetľuje tento rozsiahly rozhovor s Nemeckým politikom W. Wimmerom.

Na priame riadenie a operatívu sa prechádza potom, ako sa dlhotrvajúce ovplyvňovanie cieľovej skupiny, zmenilo na otvorenú konfrontáciu, viď. príklad Sýria, Lýbia, Ukrajina.

Nepriame riadenie je strategické, konceptuálne ovplyvňovanie cieľovej skupiny, je to vlastne dlhodobá kampaň. GD stanoví koncept, stratégiu, cieľ. Elita a politici sledujú dlhodobý cieľ, vyhodnocujú aktuálny stav a podľa potreby volia prostriedky na jeho dosiahnutie. Najjednoduchšou strategickou pákou na ovplyvňovanie spoločnosti sú médiá, politici, NGO a tzv. analytici. Tí neustále opakujú, že to, čo dav vidí, že ,,naša vláda“ (EU, USA), robí, je správne, je to v rámci našich hodnôt, našich princípov, je to demokracia. Nikto to nekonfrontuje s aktuálnymi zákonmi, či ústavou, nikto to neposudzuje z hľadiska morálky.

,,Áno, ideme  bombardovať. Ale dotyčný je diktátor, jeho režim je autoritársky, je to ,,mäsiar“ (McCain o Assadovi, potom, čo bol v Sýrii na schôdzke s Al – Baghdátím, šéfom ISIL), a ľud v danej krajine si zaslúži zdieľať naše Euro – atlantické, demokratické hodnoty“.

Súčasťou nepriameho riadenia, je sústavná informačná a ideologická vojna, ktorá v danej oblasti (dnes v celej Európe), navodzuje psychologické stavy, kedy celá spoločnosť má pocit ohrozenia. Dnes je aktuálne agresorom Rusko. Propaganda tvrdí, že Rusko je vo vojnovom stave s Ukrajinou a na Ukrajinskom území sa nachádzajú celé kontingenty Ruskej techniky a dôstojníkov, preto je potrebné viac zbrojiť, a pripravovať sa na nadchádzajúcu vojnu.

Celé to má, ako aj v prípade Iraku, jeden háčik. Nikto neukázal žiadny dôkaz, ale Putin hovoril, že Rusko je jadrová veľmoc – vyhráža sa nám nukleárnou vojnou. Putin hovoril, že:,, Ak by Rusko naozaj malo armádu na Ukrajine, tak by ju bolo možno vidieť o dva týždne v Kyjeve, v skutočnosti ju za štyri mesiace obviňovania nikto nevidel“ – Putin sa vyhráža, že ak by chcel, dobyl by Kyjev, atď.

Pozor, nemyslime si, že Rusko nie je súčasťou systému. Rusko je dnes označované, ako nepriateľ, ale pri bombardovaní Belehradu, rozvrate Iraku a Líbye, Ruský hlas odporu nezaznel. To, čo vidíme, je pravdepodobne súčasť súperenia globálnych mocenských centier. Myslieť si, že Rusko, ktoré dnes bráni USA a EU v expanzii, je ochrancom svetového práva, je zavádzajúce.

Príklad nepriameho riadenia sme mohli vidieť v prípade ,,pandémie prasačej chrípky“. Vyvolaný pocit ohrozenia, do ktorého sa zapojili médiá aj WHO, spôsobil paniku a vlády minuli miliardy na lieky typu Tamiflu, ktoré po pol roku expirovali a bolo ich treba (opäť za peniaze), likvidovať. Tak sa cielene presunuli obrovské peniaze zo štátnych, na súkromné účty. Jednou z výnimiek bola Poľská ministerka zdravotníctva, Ewa Kopaczova (nová Poľská premierka), ktorá odmietla nakúpiť jediný kus vakcíny, svoj postoj obhájila pred D. Tuskom ( ktorý na ňu na vláde tak vrieskal, že plakala), a ušetrila Poľsku desiatky miliónov USD.

Pokračovanie.

With respect

dominno  svetík

 

Dokumenty: Deklarácia nezávislosti USA.

13.09.2018

Deklarácia nezávislosti, ktorá bola vypracovaná Thomasom Jeffersonom medzi 11. a 28. júnom 1776, sa okamžite stala jedným z najväčších amerických symbolov slobody a Jeffersonovým natrvácnejším viac »

Willi Wimmer: Nebudeš mať iných bohov. . .

10.09.2018

Zakladateľ a dlhoročný člen Nemeckej CSU. V Bundestagu sedel 33 rokov, bol štátnym tajomníkom ministerstva obrany, vedúcim predstaviteľom OBSE, atď. Pri príležitosti výročia 1. sv. vojny viac »

Základom suverenity je kontrola vlastnej meny.

07.01.2018

Ak sa niekto s vami háda o tom, ktorý štát na svete je suverénny, tzn. z vlastnej vôle a vôle svojej vlády vykonáva vnútornú aj vonkajšiu politiku, skúste sa spoločne dopátrať toho, či viac »

brexit

Britská vláda plne podporuje Mayovej plán brexitu

24.09.2018 23:23

Britská premiérka sa drží svojho návrhu známeho ako plán z Chequers aj napriek kritike zo strany lídrov EÚ.

Sýria Rusko S-300 obrana protivzdušná dodanie

Konašenkov: Radar dokazuje, že za zostrelenie Iliušina môže Izrael

24.09.2018 23:12

Podľa záznamu z komplexu S-400 z ruskej vojenskej základni Humajmím bolo pôvodným cieľom rakety izraelské viacúčelové stíhacie lietadlo typu F-16.

Irán prehliadka útok obete spomienka

Irán pohrozil USA a Izraelu ničivou odvetou za útok v Ahváze

24.09.2018 22:23

Teherán obvinil Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty, že čin, ktorý si vyžiadal 25 mŕtvych, financovali.

zjuganov, Žirinovský

Putinovo Jednotné Rusko prehralo štvrté gubernátorské voľby

24.09.2018 21:23

Podľa expertov sa protestné hlasovanie javí ako reakcia na nepopulárne rozhodnutie zvýšiť vek odchodu do penzie.