Založ si blog

Moc. Stručná teória.

Dejiny sveta sú dejinami Moci. A dejiny Moci sú dejinami násilia.

 

Moc, v zmysle globálneho riadenia,  je klanové/syndikátne združenie osôb/entít, so zdrojovými znalosťami, poznaním: vesmíru, inteligencie (bio/umelej), technológií, riadenia, histórie ľudských rás. Moc okrem kontroly peňazí, ovláda aj Elity a Elity ovládajú Dav.

Moc, prostredníctvom  Elít, vládou nad peniazmi a špeciálnymi službami a vládami, ovláda niektoré štáty, pomocou ktorých reguluje globálnu politiku, formuje  iné štáty, kontroluje a presúva zdroje. Takto asi funguje súčasný davoelitársky model riadenia.

Pre získanie kontroly nad zdrojmi Moc používa peniaze, násilie, vojny, manipuláciu svetonázoru, histórie a iné formy riadenia. 

Moc je vláda nad svetom/územím, nad jeho obyvateľmi a jeho zdrojmi. Cieľom je, aby obyvatelia/zdroje, boli k dispozícii Moci.

Tak, ako vo vesmíre je dôkazom existencie čiernych dier, pozorovanie správania sa okolitej – viditeľnej hmoty, tak Moc, napriek istej anonymite, v toku času často zanecháva svoje stopy na objektoch na ktoré vedome, či nevedome pôsobí.

Moc udržuje Zem v režime násilia, dobývania, vojen a ,,zmätenia jazykov“. Moc bráni porozumeniu, spolupráci a mieru medzi národmi. Bráni rovnováhe a distribúcii dobra, programovým konaním zla.

                               Cieľom je udržanie Moci.

Riadenie  územia/obyvateľov/zdrojov, je ovplyvňovanie procesov takým spôsobom, aby  riadený objekt neinklinoval k identifikácii, prevzatiu moci a ohrozeniu Moci.  Moc/riadenie, v hierarchii stojí vždy vyššie, ako Elita, ktorá je nad Davom.

Informácia/poznanie, je jeden z hlavných druhov riadenia.

Z toho logicky vyplýva, že najviac informácií vždy má k dispozícii Moc a smerom k Elitám a Davu sa kvalita a presnosť akejkoľvek informácie vždy znižuje.

Platí aj to, že čím viac má subjekt moci, tým viac zdrojov má k dispozícii. Zdroje znamenajú zvýšenú kvalitu života. Je preto logické, že Elity, teda zástupcovia Moci sa snažia o zachovanie kontroly nad zdrojmi, šíria preto informačné pole, ktoré Dav udržuje v stave poslušnosti a neschopnosti meniť štruktúru a hierarchiu systému:

                     Α  Ω

                       Δ

                    MOC

                 E L I T A

                 D   A    V

Prečo je to tak? Pretože pri akejkoľvek revolte, padajú hlavy Elít. Hlavy predstaviteľov Moci sú touto štruktúrou, vcelku spoľahlivo chránené…

                               Dav je jedným zo zdrojov. 

Moc vždy bude mať tendenciu udržiavať davo/elitársky model, čo znamená, že väčšina obyvateľov štátov a planéty bude v  rôznom stupni chudoby, napriek tomu, že štát, v ktorom žijú môže mať obrovské prírodné bohatstvo. Základom moci je udržiavať Elity podriadené, aby elity udržali dav v neinformovanosti (školský systém, prekrúcanie histórie, denné správy), poslušnosti a bez prístupu k zdrojom.

                               Moc má snahu byť neviditeľná.

Moc medzi seba a Dav nainštalovala Elitu. Dav má pocit, že všetko riadi Elita.

Elita, to sú milióny ľudí, ktorí sú hierarchicky vyššie, ako Dav a ktorí sa podieľajú na všetkých stupňoch  nadnárodného, vládneho, verejného, korporátneho, mocenského, náboženského, informačného a ďalších druhov riadenia. Iba časť Elity si uvedomuje, že nie je konečnou priečkou v hierachii a skúma, kde je zdroj moci.

Základom úspechu Moci, je neustále delenie všetkých subjektov, ktoré by mohli byť nositeľom poznania a sily, čo by mohlo viesť k identifikácii Moci, jej zdrojov a princípov a na konci jej zánik, alebo jej nahradenie.

Tak musí byť neustále oslabovaný a deliť sa každý mocný štát, každé náboženstvo, každá politická strana, každé etnikum, rasa, kultúra, záujmová organizácia, atď.

Preto je silovým zložkám (armáda, polícia), odopierané poznanie a zložky, ktoré vládnu poznaním, nemajú silu.

 Americký prezident nie je najmocnejší človek na svete.

Barack Obama nedávno na Kube prispel do informačného poľa cielenou dezinformáciou. Povedal:,, USA majú svoje chyby, ale vďaka slobode a rovnosti šancí pre všetkých sa môže chlapec, ktorý žil iba sám s matkou, stať  prezidentom najsilnejšieho štátu na svete.“

Voľby prezidenta USA nie sú dostupné všetkým, je to vidieť na súčasnej kampani: Vojna Elít, informácii, zdrojov a peňazí. Miliardy dolárov, cirkus, chaos, stupidita, arogancia, násilie, mediálna manipulácia, agresivita, indoktrinácia. A z toho vzíde nový americký prezident…

       Čo by sa stalo, ak by nositelia Moci vládli – viditeľne – sami?

Moc vládne prostredníctvom riadiacich technológií, peňazí a prostredníctvom výkonných zložiek riadenia – Elít. Akýkoľvek príslušník Elít, ak nedodržiava stratégiu/líniu/pravidlá, Moci, môže byť vyradený z Elít a vrátený do Davu, alebo dokonca pozbavený slobody, či života. Týka sa to všetkých, aj amerického prezidenta.

Príklady:

1.Veľkú francúzsku (farebnú?), revolúciu v r. 1789, ,,vyvolal“ tzv. tretí stav – Dav a kráľa Ľudovíta XVI, stála táto vzbura Davu – hlavu. 

Otázka, či kráľ, ktorého to na konci stálo hlavu, bol predstaviteľ Moci, alebo predstaviteľ Elít, môže byť zodpovedaná takto:

A): Ak bol predstaviteľ Moci, Moc si uvedomila, že je nebezpečné vládnuť viditeľne.

B): Ak bol predstaviteľ Elít, Moc si to uvedomila podstatne skôr.

,,B“ je správne a hneď sa dozviete prečo:

          Kto je ,,majiteľom peňazí“, je majiteľom moci. Ale štát to nie je!

V r. 1789 nebolo Francúzsko suverénny štát, pretože nemalo kontrolu nad svojou menou. Došla hotovosť – minuli sa peniaze (a nemohli iba tak vytlačiť peniaze!?), tak znárodnili a rozpredávali cirkevný majetok pomocou tzv. Asignátov – pokladničných poukážok (kupónov), za ktoré kupujúci zaplatili okamžite (a štát dostal hotovosť), pričom majitelia kupónov si za ne vymenili neskôr pri dražbách, konkrétnu nehnuteľnosť. Podobnosť s Kupónovou privatizáciou v ČSR  (presne o 200 rokov neskôr), nie je náhodná, dokazuje, že v obidvoch prípadoch boli tieto procesy riadené zvonka.

Takže, Francúzsko,,odniekiaľ “ potrebovalo peniaze a nemohlo si ich len tak natlačiť – ani kráľ! Tie vlastnil ,,niekto tretí“  – Moc. Keď splnilo podmienky dané Mocou ( revolúcia pokračovala, aj kráľ ešte žil), – boli aj peniaze.

Francúzsko ,,bolo preformátované“ a Moc si vyskúšala nové spôsoby riadenia.

2. Parížska komúna v r. 1871, bola jedným z desaťtisícov ozbrojených pokusov Davu, zmocniť sa riadenia štátu a vytlačiť z neho Elity. Akýkoľvek podobný, úspešný/neúspešný pokus znamená to, že Elity, ktoré sa Davu javia ako najvyššia priečka hierachie, sú jednoducho nahradené Elitami, ktoré vybral Dav. Tie sa však okamžite stávajú nositeľmi riadenia v prospech Moci a Systém pokračuje.

Elity na riadenie štátu (aj pre seba), potrebujú peniaze. Ale Elity nie sú majiteľmi peňazí. Ak ich chcú, musia prijať podmienky, ktoré určuje Moc. Pretože majiteľom tvorby peňazí je Moc.

 

                                 Vojna, ako jeden zo spôsobov riadenia.

Príkladov ,,Sociálneho inžinieringu“, teda spôsobov  optimalizácie riadenia spoločnosti preformátovaním štátov, kríženia, či vyhladzovania kultúr a etník je bezpočet – koncom 19. storočia ,,bola zažatá“ – riadene a cielene – 1. svetová vojna, ktorej výsledkom bolo oslabenie a odstránenie štyroch ríš – Rakúsko – Uhorska, Osmanskej, Nemeckej, Ruskej, ponechanie Britskej a vznik novej – USA .

To už začínal nový, spočiatku riadený experiment – revolúcia v Rusku, v r. 1917. Vymkol sa kontrole…

Pravdepodobne na sanáciu jej dôsledkov bolo v 30 – tych rokoch vyzbrojené Nemecko, ktoré na čele s Hitlerom, malo zahladiť dôsledky tohto sociálneho experimentu. Tiež sa vymklo kontrole…

A tak to pokračuje dodnes. USA, ako hlavný víťaz dvoch svetových vojen so svojou Elitou, sa podobne, ako Nemecko, aké prekvapenie – tiež vymkli kontrole. Elity víťazného štátu po vojne totiž ,,zistia“ že násile a vojna sú ziskové a sú spôsobom na dosiahnutie akéhokoľvek cieľa.

                    Ukrajina: operácia ,,Nightingale“(1946) a Majdan (2014).

Cez financujúce krytie, napr. Marshallov plán, USA začali financovať a riadiť zahraničné operácie CIA a pomocou nich utvárať  a formovať štáty a ich vlády podľa svojej línie.   Napríklad: Ihneď po skončení 2. sv. vojny špeciálne služby USA a neskôr CIA, ako subjekt nadnárodného riadenia (čiastočne pod kontrolou Elít USA a čiastočne pod kontrolou Moci), začali zo zvyškov ukrajinských nacistov, ktorí slúžili v SS a Wermachte verbovať a cvičiť ozbrojené partizánske oddiely, ktoré vysadzovali priamo na Ukrajinu. Tieto oddiely, ktoré poznáme aj pod označením ,,Banderovské bandy“, vraždili desaťtisíce Poliakov, Rusov a Židov.

Po ich porážke sa členovia a vodcovia uchýlili na Západ, kde pod hlavičkou boja proti komunizmu, vytvárali organizácie, ktoré prežili až do dneška.

Po páde ZSSR sa opäť vynorili na Ukrajine a preberali postupne riadenie. Posledný Majdan vyniesol do čela krajiny množstvo týchto ľudí a prepojil procesy, ktoré CIA ( a Moc) ,,nechala tlieť“ takmer 70 rokov. To dokazuje, že plány Moci v zmysle nadnárodného riadenia a formovania štátov sa neustále realizujú a čas pri nich nehrá rozhodujúcu úlohu.

Dnes je Ukrajina kolóniou a je riadená štrukturálne z USA, akoby to bol 51. štát Únie. Porošenko a Biden v r. 2015 telefonovali spolu dokopy takmer 1000 hodín!  CIA má priamo v Kyjeve, obrovskú rezidentúru a nadnárodné riadenie Ukrajiny cez štruktúry USA, už vôbec nie je utajované.

Vojna, a technológie revolúcií – výmeny vlád, sú častý a účinný spôsob riadenia a Moc ho používa veľmi často.

CIA napríklad, iba za tri roky vlády J. F. Kennedyho, v r. 1961 – 1963, vykonala 153! veľkých zahraničných operácií, pričom Kennedy má všeobecne povesť mierotvorcu….

                           Manipulácia verejnej mienky davu.

                                             Vietnam.

USA pod vymyslenými zámienkami v 60 – tych rokoch napadli Vietnam a vyvraždili asi 3,8 milióna Vietnamcov, pričom americká verejnosť bola dezinformovaná, ako o príčinách, tak o priebehu tejto agresie.

Toto sú vyjadrenia dvoch US prezidentov o tejto genocíde, ktorú USA viedli:

R. Reagan: ,,Naša vec bola vznešenou vecou. Zneuctievame pamiatku 50 000 Američanov, ktorí vo Vietname padli, keď sa necháme zaplavovať pocitmi viny, ako by sme urobili niečo nehanebného.“

Bill Clinton: ,,Statoční Američania, ktorí vo Vietname bojovali a umierali, mali vznešené pohnútky – bojovali za slobodu Vietnamského ľudu.“

Za tieto slová by sa nemusel hanbiť ani Hitler…

Washingtonský pamätník obetí, je múr dlhý 150 metrov a obsahuje mená 58 280 Američanov, ktorí padli vo Vietname, pričom posolstvo  pre Dav je jasné: Tragédiou je smrť týchto Američanov, ktorí boli a mali sväté právo, byť agresormi. To sú skutočné obete – vo verzi pre Dav.

Ak by sme chceli postaviť múr s menami 3,8 milióna vietnamských obetí americkej agresie, bol by dlhý 13 kilometrov…

 

                                     Iné technológie riadenia.

Náboženstvo/svetonázor.

Ako vznikol vesmír, ako vznikol človek? Boli sme stvorení, vyvinuli sme sa? Tieto otázky sú tisícročia predkladané Davu. Vďaka manipulácii sú príčinou vojen, násilia, čistiek.

Náboženstvo je jedným zo spôsobov pre kontrolu Davu. Ide o veľmi jednoduché pravidlo: Boh žiada od vás, teda od Davu:  Pokoru, mier, lásku k blížnemu, nenásilie, kontrolu populácie/regulovaný sex, pravidlá v združovaní, podriadenie, rituály, poslušnosť voči autoritám, oznamovanie všetkých ,,hriechov“ centru, pričom centrum sľubuje ,,ochranu osobných údajov“.

Indoktrinácia a manipulácia je tak veľká, že veriaci nerozlišujú, čo hovorí Boh a čo ,,jeho zástupcovia“. V jeden deň sú schopní sa na ich príkaz modliť za mier a lásku k blížnemu – zopakovať 1000 x ,,Nezabiješ“ a druhý deň ísť na ich príkaz do vojny, zabíjať a nevidia v tom žiadny rozpor. Rituály, ktoré k tomu patria sa vykonávali už v starom Egypte, prešli k Židom, neskôr ku kresťanom a nikto ich nespochybňuje, nikto sa nad nimi nezamýšľa…

Cirkvi sú hierarchicky usporiadané,

a tí, čo sú v hierarchii najnižšie – veriaci, mnísi, kňazi,  sú naozaj presvedčení a majú vštepené, že o dogmách sa nediskutuje, takže riadenie tejto masy  nie je ťažké.

Dav nevyvodzuje závery z viditeľnej skutočnosti, že tieto pravidlá neplatia pre predstaviteľov Elít, a to dokonca, ani cirkevných.  U nás Cirkev zreštituovala obrovské majetky, vlastní vraj viac, ako 18% územia Slovenska a podobne je to v Čechách.

Napriek tomu jej predstavitelia denne hlásajú, že každý veriaci musí nasledovať Krista – byť cnostný, spravodlivý, žiť v chudobe a ctiť vrchnosť – Elity. Veriaci veria – napriek opak hovoriacim faktom – že Elity Cirkvi a Vatikánu, naozaj robia to, čo hlásajú.

V indickom epose Mahábharata, pri zhromaždení Kuruovcov a Pánduovcov, vládnúcich klanov, práve sa chystajúcich na vzájomnú vojnu (ktorá stála nakoniec životy 18 mil. ľudí), prehovoril Krišna – Boh, ktorý stvoril Vesmír, aj človeka, o morálnych zásadách, ktoré sú ľudia povinní dodržiavať. Na zhromaždení bol prítomný v ľudskej podobe. Nezabudol spomenúť, že tie zásady neplatia pre Bohov…

Vzdelanie/história/médiá:

História  a jej výklad, je veľmi účinný spôsob riadenia. Za socializmu sme mali napríklad úplne inak interpretovanú históriu, ako dnes. Vtedy bola manipulovaná a interpretovaná v prospech jedného mocenského centra, dnes je manipulovaná v prospech iného mocenského centra. Vtedy, aj dnes sa našlo dostatok historikov, analytikov, politikov, novinárov, učiteľov, aj politrukov, ktorí pomocou zamlčovania, prekrúcania a dezinterpretácie, vytvorili falošný a skreslený obraz histórie. Je treba povedať, že mocenské centrum poskytlo autorizáciu iba ochotným kolaborovať. Hlas ostatných sa na verejnosť nedostal. Dnes je to veľmi podobné. Ak hlásate názory kolidujúce s oficiálnou líniou, budete izolovaní, zosmiešňovaní, alebo kriminalizovaní. Všimnite si, že napríklad popieranie Holocaustu, je trestným činom.

Ak však popierate napr. 2. svetovú vojnu, to trestným činom nie je.

Systém vzdelávania je podobne, ako vtedy, medzinárodne autorizovaný a auditovaný.

Systém správ a informácií, ktoré sú predkladané Davu, pochádzajú takmer z jedného centra a držia sa oficiálnej línie.

Peniaze/bankový systém:

Jedným z najdôležitejších prostriedkov kontroly sú peniaze. Prostredníctvom tvorby, manipulácie a distribúcie peňazí, Moc priťahuje kontrolu nad zdrojmi.

Zákony a regulácie,  ktoré  upravujú povinnosť firiem mať účet, sústreďujú všetku kontrolu do bánk, pričom všetky údaje o každej firme a takmer každom jednotlivcovi, sú k dispozícii Moci, ktorá má kontrolu nad bankovou sieťou.

Tak Moc kontroluje okrem jednotlivca a firiem, aj takmer každý štát. V Gréckej kríze sme mali možnosť vidieť, že prístup k peniazom bol odopretý všetkým občanom. Tak, ako Francúzsko v r. 1789, tak aj Grécko v r. 2015, nemali kontrolu nad obeživom, ktoré používali a boli nútení prijať podmienky kapitulácie. Tak, ako sa dá vypnúť elektrina, takmer tak jednoducho môžu byť ,,vypnuté“ aj peniaze, vám, aj štátu.

V kauze Panama papers sme si mohli uvedomiť, že aj príslušníci Elít sú chytaní do pasce peňazí a bánk. Ich financie kontrolujú banky, tie ich poskytujú tajným službám a médiám, teda nástrojom Moci.

Akýkoľvek politik sveta, pri zapojení sa do ,,systému“ je teda  okamžite Mocou kontrolovaný a pripravený na ,,použitie“ v úlohách, ktoré sú mu uložené.

Ak odmietne, kompromitácia ho zmetie.

Čo Moc využíva na riadenie a kontrolu.

Výchova, indoktrinácia, kontrola Elít.

Vzdelávanie, koncepcia výchovy Davu.

História, jej výklad a dostupnosť pravdivých faktov.

Médiá. Informácie, správy, vytváranie virtuálnej reality.

Banky, peniaze, individuálna kontrola všetkého vlastníctva.

Medzinárodné zmluvy.

Svetonázor.

Náboženstvo, cirkvi, indoktrinácia, fanatizmus, masové ovládanie Davu.

Prístup k zdrojom.

Politické strany a hnutia, kontrola nálad, myslenia, radikalizácia.

Vojny, revolúcie, terorizmus.

Atď., atď…

,,Moc si vždy myslí, že má veľkú dušu a že robí Bohu službu, keď porušuje všetky jeho zákony.“                  John Adams, 2. prezident USA.

S úctou

Domino Svetík

 

 

 

 

 

„. . . tri razy ma zaprieš. “ (Takmer), neuveriteľný príbeh.

27.06.2021

Včera sme sa so Zuzkou trochu túlali… Keď sme prechádzali cez Hronský Beňadik, niečo nás ťahalo pozrieť si katedrálu a kláštor, ktorého korene siahajú pred 11. storočie a ktorý pri Tureckej expanzii bol významnou pevnosťou, strážiacou Slovenskú bránu pred postupom Turkov k banským mestám – Štiavnici, Kremnici, Banskej Bystrici a i. V r. 1599, Turci, ale [...]

Covid nadšenci zavádzajú teror

08.09.2020

Musím s plnou vážnosťou povedať, že nosenie rúšok považujem za zdraviu nebezpečné. Ak je človek zdravý a nepohybuje sa (krátkodobo), v prostredí, ktoré je silne znečistené, neexistuje rozumný dôvod, prečo by mal zdravý človek nosiť rúško. Naproti tomu, ak človek má angínu, chrípku, alebo aj covid, taký človek má ležať doma, na izolačke, liečiť sa a nebehať s [...]

Recenzia: MUDr. Xavier Crement a jeho skvelá kniha

27.08.2020

Urológ, MUDr. Xavier Crement (pseudonym), má všetko, čo si len môže želať – skvelú prácu, manželku a dve deti. Napriek tomu zisťuje, že čoraz viac kolegov a priateľov sa vyhýba jeho spoločnosti, a keď raz manželka zorganizuje oslavu jeho narodenín, okrem jeho rodiny sa nedostaví nikto. Pripisuje to závisti a tomu, že nevedia zniesť jeho úspechy v kariére, aj [...]

Andrej Doležal / Juraj Tlapa /

Starosta Ivanky pri Dunaji varuje pred dopravným kolapsom, Doležalovi odovzdal otvorený list

27.09.2021 17:30

"Primäla nás k tomu neustále zhoršujúca sa situácia v doprave spolu s obavami, čo prinesie spustenie ďalších dopravných stavieb v okolí našej obce Ivanka pri Dunaji," vysvetlil starosta.

Košice / Protest / U.S. Steel /

Pokoj v U.S. Steel Košice. Dohodli sa na platoch

27.09.2021 17:06

Partneri sa od marca nevedeli dohodnúť na dĺžke týždenného pracovného času, zvýšení tarifných miezd či osobného ohodnotenia. Podpisom dodatku sa tento stav skončil.

Ján Benčík

Benčík žiada ospravedlnenie od Suju, ktorý ho nazval vrahom

27.09.2021 16:40

"Áno, človek zo Slovenska bol zavraždený na Ukrajine kvôli tomu, že ho pán Benčík zverejnil na svojom facebooku," tvrdil Suja v júni v pléne vo faktickej poznámke v rámci rozpravy.

Afganistan / Taliban / Kábul / Letisko /

Hlavný prokurátor ICC chce obnoviť vyšetrovanie vojnových zločinov v Afganistane

27.09.2021 16:27

Zamerať sa plánuje najmä na aktivity militantného hnutia Taliban a regionálnej odnože Islamského štátu - Islamského štátu-Chorasán.

Domino Svetík

Sú tmavé miesta, do ktorých je treba priniesť svetlo.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 146
Celková čítanosť: 1309718x
Priemerná čítanosť článkov: 8971x

Autor blogu