Založ si blog

Holandské súvislosti

V 27 štátoch EU rozhodli volení zástupcovia ľudu, že povedia: Áno – integračnej dohode EU a Ukrajiny.

V jedinom štáte únie – Holandsku rozhodovali občania a povedali: Nie.

Z toho vyplýva, že ak by v ostatných 27 krajinách využili občania svoje právo na referendum, hlasovanie by dopadlo veľmi podobne, ako v Holandsku, teda tesne – niekde áno, niekde nie.

A z toho zase vyplýva, že volení ,,zástupcovia ľudu“, nereprezentujú vždy záujmy ľudu.

A zase z toho vyplýva, že tak, ako v Holandsku, kde sa kvôli referendu pozbierala masa ľudí, ktorí cez vyše 3 500 aktivistov pozbierali 420 000 ! overených podpisov, aby mohli povedať svoj názor v referende, ak by sme neboli otupení, leniví, manipulovaní a slabo informovaní, tak by sa náš svet uberal iným smerom.

Nie smerom k vojnám a neistote, kam nás spoľahlivo vedú naši volení zástupcovia.

Nie k rozpadu národných štátov, a vytvoreniu jednotného európskeho národa.

Logika našich manipulátorov.

Keď vo voľbách do EU parlamentu prišlo na Slovensku k urnám niečo cez 13% voličov, premiér povedal zhruba toto:,,Tých 87%, ktorí zostali doma, verilo, že tých 13% rozhodne správne“.

Dnes 32% Holanďanov, ktorí prišli k urnám, politici spochybňujú a tvrdia, že to vlastne 68% súhlasilo s Ukrajinskou integráciou.

Čoraz častejšie sa ukazuje, že v zákonoch o referende v celej EU ide elitám hlavne o jedno – čo najviac sťažiť občanom prejaviť svoju vôľu a rozhodovať o svojej budúcnosti a budúcnosti svojich detí a  – svojej krajiny.

V ústavách pritom všetci majú čarovnú vetu: ,,Zdrojom všetkej moci je ľud“.

Súvislosti Holandsko – Ukrajinsko – Panamské.

Panamské listy niekoľko dní pred referendom o Ukrajine, nasvietili P. Porošenka, ako človeka, ktorý neverí krajine v ktorej je prezidentom a svoj majetok má radšej vyvedený v daňovom raji – to určite pri referende nehralo v prospech Ukrajiny.

Zamyslime sa aj nad samotnou existenciou, zmyslom a potrebou daňových rajov pre údajne slobodný trh akejkoľvek krajiny, versus  jej občanov – podnikateľov a ich snahu o offshorizáciu a optimalizáciu (rozumej zníženie) daňového zaťaženia, ktoré by ten – ktorý subjekt musel v krajine, v ktorej podniká, znášať.

Malý príklad: Istý náš obrovský podnik po privatizácii v 90 – tych rokoch postupoval takto.

Všetku produkciu v SR predal svojej dcérskej firme v daňovom raji za cenu rovnajúcu sa nákladom – u nás viac nemal povinnosť odviesť daň.

Jeho dcérska firma predávala už z daňového raja všetku produkciu klientom za cenu, za ktorú ju kupovali predtým zo SR. Výsledok – zisk bol zdanený v raji 4% sadzbou, namiesto vtedajších 28% v SR.

Majitelia mali okamžite k dispozícii obrovské finančné čiastky. SR nemala nič. 

Súvislosti Holandsko – Britsko – Panamské.

Britský europoslanec a šéf euroskeptickej strany UKIP – Nigel Farage, navštívil na pozvanie holandských organizátorov referenda niekoľko ich mítingov v Holandsku a bol fascinovaný nadšením, efektivitou a snahou obyčajných ľudí postaviť sa moci a domôcť sa svojich práv. Organizovaní iba cez internet a sociálne siete, obviňovaní politikmi a médiami, bez peňazí, dokázali pozbierať vyše 420 tisíc podpisov.

O 2 mesiace bude v Británii referendum o vystúpení VB z EU a Farage chce všetky skúsenosti organizátorov referenda v Holandsku preniesť  do kampane na ostrovy.

Ako ,,na truc“ ( a určite iba náhodou), sa do vysvetľovania o Panamskom raji musel pustiť aj britský premiér Cameron. Veľký problém pre Camerona, ktorý je tvárou kampane, za zotrvanie Británie v EU. Brexit tým dostáva jasnejšie kontúry.

Súvislosti európsko – integračné.

Referendum – najväčší nepriateľ.

Vo vstupnej hale europarlamentu je tento citát britského diplomata P. Kerra, ktorý sa preslávil tým, že pred bitkou o Britániu v r. 1940 vyzýval, aby Winston Churchil uzavrel s Hitlerom spojenectvo a mier:

„Národná suverenita je koreňom všetkého zla, ktorému v súčasnosti čelíme. Jediné možné riešenie predstavuje federálna únia“.

Touto informáciou sú v podvedomí denne programovaní všetci poslanci, zamestnanci, aj návštevníci. Ak by sme v referende v 28 štátoch EU dali  túto vetu, koľko ľudí by s týmto tvrdením vyslovilo súhlas? A napriek tomu, celá EU smeruje k naplneniu tejto vety.

Európska únia je projektom nadnárodného riadenia, ktoré do špičkových funkcií vyťahuje  politikov, ako Juncker a tí pretláčajú agendu elít a korporácií.

Tou agendou je zmiešanie Európana s obyvateľom blízkeho východu a Afričanom, pričom sa demontujú národné štáty a vytvorí sa ,,euroobčan“, poslušná  sila bez väzieb ku konkrétnemu štátu, ktorého je možné použiť pre potreby akejkoľvek korporácie, ale aj pre zabratie nových území pre nové impérium.

Ste k takýmto tvrdeniam skeptickí?

To potom budem musieť použiť fakty.

Súvislosti EU – Paneurópske.

Paneurópsku úniu založil v r. 1923 gróf R. Coudenhove – Kalergi. Navrhol, aby Európa mala spoločnú hymnu, menu, armádu, trh, vládu, občianstvo a ústavu.  

V roku 1947 založil Európsku parlamentnú úniu (predchodca EU) a stal sa jej generálnym sekretárom. Bol iniciátorom vytvorenia Rady Európy, ktorá vznikla 5. mája 1949.
Už medzi ním navrhovanými symbolmi Paneurópy bolo aj dvanásť hviezd na modrom podklade. V roku 1955 navrhol Rade Európy, aby sa hymnou Paneurópy stala Beethovenova Óda na radosť.
                                   Myšlienka z jeho knihy Praktický idealizmus:
„Človek budúcnosti bude zmiešaninou rozličných rás. Dnešné rasy a triedy postupne zaniknú, hlavne z príčiny čoraz menšieho priestoru, času a predsudkov. Euroázijsko – negroidská rasa budúcnosti bude podobná, ako to bolo v starom Egypte – rozličnosť rasových skupín vystrieda rozličnosť jednotlivcov“
Paneurópska únia je sociálnym supersystémom/subjektom nadnárodného riadenia, pomocou ktorého sú v EU presadzované zákony, politiká, témy a úlohy, potrebné k realizácii riadenia EU smerom, akým subjekty nadnárodného riadenia potrebujú EU posunúť, niečo v nej presadiť, atď. 

 

Paneurópska únia na Slovensku – predsedníčka A. Záborská (áno, tá z KDH a EU parlamentu).

Paneurópska únia v Čechách – prečítajte si tieto: ,,Štyri zásady paneurópske.

A viete, aká skupina je najväčšou skupinou v euparlamente a teda skupinou, ktorá toho môže najviac presadiť?

Paneurópska únia riadi Európsku úniu.

Skupina Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) v Európskom parlamentne združuje kresťanských demokratov, konzervatívcov a hlavné politické prúdy stredu a pravicového stredu z  členských krajín Európskej únie. Je najväčšou politickou skupinou v EU parlamente.

Obrovský priemysel, moc, a obrovský vplyv. Ak by sa tento vplyv použil správnym smerom, okamžite by to bolo vidieť. Je veľká škoda, ak sa tento vplyv nevyužije na konanie všeobecného dobra.

 

                      Súvislosti logické.

                      Pochopenie toho, čo si myslíme, že budujeme a čo v skutočnosti budujú nami volení zástupcovia.

Ak predstavitelia aristokracie, elít a určitých etnických a náboženských skupín razia paneurópsku myšlienku zmiešavania rás a likvidácie štátov, prečo sa sami berú, združujú a rozmnožujú výlučne medzi sebou, pričom od ostatných žiadajú politiku mixovania tried, rás, likvidáciu hraníc, štátov, kultúry a etník a vznik jednotného európskeho národa?

Všetci títo ľudia o ktorých si ich voliči v 28 krajinách myslia, že obhajujú ich záujmy, sú v skutočnosti združení pod ideami  grófa R. Coudenhove – Calergiho, o ktorom tvrdia, že sa snažil toto všetko robiť, pretože mu išlo o mier a prosperitu občanov. Šéfom Paneurópskej únie bol do r. 2004 gróf Otto von Habsburg. Pani Záborská je aktuálne viceprezidentom medzinárodného prezídia.

Táto skupina zastupuje tzv. mierové Paneurópske idey.

Zdá sa vám, že EU, ktorá podporuje ozbrojený fašistický prevrat na Ukrajine, zvrhnutie demokraticky zvoleného prezidenta Sýrie, podporila rozvrat Líbye, rozvrat a bombardovanie Juhoslávie, mafiánsky štát Kosovo a v ktorej parlamente kraľuje skupina Kresťanskodemokratických strán (áno, aj naša KDH), pod hlavičkou Paneurópskej únie, tvrdiacich, že jej ide o prosperitu a mier a hodnoty a o človeka – zdá sa vám, že ak by títo ľudia naozaj robili to, o čom tvrdia, že to robiatak by to zákonite muselo byť vidieť?

A je vidieť vo svete mier, prosperita a blahobyt?

Chápeme, čo vlastne Európskou úniou budujeme? Chápeme to rovnako, aj občania, aj politici? Budujú politici to, čo chcú občania a vedia občania, koho agendu politici razia, aké idey vyznávajú? Hovoria politici občanom o tom, kam ich vedú, pravdu?

Veľké nedorozumenie je aj to, že veriaci a drobní ľudia si myslia, že strany tzv. kresťanského typu sú v Európe na to, aby šírili lásku k blížnemu a slovo božie. Tieto strany ale  stáročia zastupujú záujmy európskej šľachty, aristokracie a elít. Takisto aristokracii vždy v búrlivých časoch cirkev robila ,,bieleho koňa“ – ak sa znárodňoval majetok šľachta ho ,,darovala“ cirkvi. Po znovunastolení oligarchickej vlády, cirkev majetok vrátila – ak ešte bolo komu.

Zdá sa vám logické, že v KDH  sa pred zasadnutím predsedníctva vždy pomodlia (to som si nevymyslel) a potom súhlasia s bombardovaním Belehradu, Líbye, Sýrie, Iraku?

                                      Študijný materiál:

Gróf R. Coudenhove – Kalergi, jeden zo zakladateľov a ideových otcov EU a jeho ,,Štyri zásady EU“.

1. První, s čím je třeba se vypořádat, je evropský nacionalismus. Národy nejsou krevní příbuzenstva. Všechny národy jsou smíšené. Národ je říší ducha – každý, kdo cítí úctu před duchem, musí cítit úctu před myšlenkou národní. Avšak nelze vidět jen myšlenky a činy vlastních hrdinů a jinými národy pohrdat.  Základem evropské integrace musí být láska k vlastnímu národu doplněná úctou k národům cizím. Pak dojde ke kulturnímu znovuzrození Evropy.

2. Druhé, s čím se musíme vyrovnat, je národní myšlenka. Boj proti národní myšlence by byl bojem proti kultuře. Je třeba rozšiřovat kulturu národní v kulturu evropskou. Chápat, že všechny národní kultury jsou nerozlučně spojené části jednotné kultury evropské. Západní kulturní jednota nám dává právo mluvit o evropském národě, jenž je jazykově a politicky rozčleněn na různé skupiny.

3. Třetí skupinou problémů jsou hranice. Určení spravedlivých jazykových hranic je nemožné. Výsledkem bylo vždy to, že gordický tento uzel byl vždy rozetnut mečem. Výsledkem je to, že v různých státech vznikají silné menšiny, které, jsou-li  majoritami utiskovány, kladou své naděje do příští války. K překonání národnostních bojů musí být nastoupena stejná cesta, která vedla k zastavení bojů náboženských (násilím zavedené jedno náboženstvo). Je-li národ říší ducha, nelze ho vytyčit hraničními kolíky. Tedy odluka národa a státu – v tom je potřebné řešení.

4. Čtvrtou dimenzí jsou takzvané národní zájmy. Čtyři protivníky evropského sjednocení: Nacionální šovinisty, komunisty, militaristy a průmyslové vlastníky. Budou v panevropanství spatřovat nebezpečí pro svůj národ, budou malovat na zeď nebezpečí všeobecného odnárodnění a budou v zájmu národní cti protestovat proti tomu, aby se suverenita vydávala v jakékoli nebezpečí. Nepřátelé integrace „budou mluvit o národní cti, třesouce se jen o vlastní prospěch. Budou se dokonce pokoušet používat komunistů jako bořících beranů proti panevropanství, budou prohlašovat, že existence národního průmyslu je národním zájmem, a že jeho zánik by znamenal národní katastrofu“.

Takže tak.

S úctou

Domino Svetík

Potrebuje Boh peniaze zo štátneho rozpočtu SR?

11.12.2018

*Pre potreby tohto článku budeme vychádzať z predpokladu, že Boh existuje, keďže legislatíva, aj štátny rozpočet SR, s takýmto predpokladom pracujú. *Pre potreby tohto článku si, približne viac »

Nový cieľ USA na zmenu režimu: S. Arábia ?

17.11.2018

USA nutne potrebujú "spáchať ďalšie dobro" a zastaviť ďalší krvavý režim, aby si po svetovou verejnosťou nie príliš vysoko hodnotených inváziách do Afganistanu (2001), Iraku (2003), Líbye viac »

Bratislavu (a Slovensko), predsa neriadia hlupáci! ? Príbeh cesty.

08.11.2018

Bratislavu riadia ľudia, ktorých sme si zvolili my sami, na základe našej viery, že spravovanie vecí verejných budú viesť spôsobom, ktorý z akéhokoľvek hľadiska postupne vedie k uľahčovaniu viac »

Tibor Gašpar

Projekt Oklamaní: Gašpar chce porozprávať o tom, čo sa dialo po Kuciakovej vražde

25.08.2019 22:40

Policajný exprezident Tibor Gašpar chce ukázať, ako sa vyšetrovala dvojnásobná vražda.

chemnitz, nemeco, polícia

V Chemnitzi sa rok po dobodaní Nemca zišli stovky extrémistov

25.08.2019 20:37

Za čin bol vo štvrtok odsúdený na 9,5 roka väzenia mladý Sýrčan.

Donald Trump

Biely dom: Trump ľutuje, že clá nezdvihol ešte vyššie

25.08.2019 20:37

Donald Trump ľutuje, že clá na čínsky tovar nezvýšil ešte výraznejšie. Takto interpretuje jeho nejednoznačné slová Biely dom.

Monika Jankovská

Opozičné strany žiadajú odvolanie Jankovskej, tá sa bráni

25.08.2019 18:22, aktualizované: 20:21

SaS nevidí dôvod, aby premiér a minister spravodlivosti čakali na potvrdenie jej väziem s Kočnerom.

Domino Svetík

Sú tmavé miesta, do ktorých je treba priniesť svetlo.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 139
Celková čítanosť: 1150820x
Priemerná čítanosť článkov: 8279x

Autor blogu