Založ si blog

Zjednotenie Nemecka bola chyba.

Po 2. svetovej vojne víťazné mocnosti, teda ZSSR, USA, Veľká Británia a Francúzsko rozdelili porazené Nemecko na 4 okupačné zóny, pod správou jednotlivých štátov, aby zabezpečili, že z Nemeckého územia už nikdy nevzíde vojna a aby dohliadli na to, že porazená krajina bude splácať vojnové reparácie. USA, V. B. a Francúzsko zlúčili svoje okupačné zóny a vznikla Spolková republika Nemecko. V okupačnej zóne ZSSR vznikla Nemecká demokratická republika.  Záverečné komuniké a protokol z Jaltskej konferencie: TU.

Protokol z Postupimskej konferencie: TU.

Slovanská veľkorysosť vs. anglosaská vierolomnosť.

V 80 – tych rokoch sa stal šéfom ZSSR Michail Gorbačov a vymyslel ,,Perestojku“, v rámci ktorej došlo aj na spoločenské zmeny, a revolúcie v krajinách východnej Európy. Došlo aj na veľkorysý návrh na ukončenie studenej vojny, čoho symbolom by sa stalo znovuzjednotenie Nemecka, po 45 rokoch.

Gorbačov navrhol spoločný Európsky dom, stiahnutie vojsk ZSSR z NDR, možnosť zjednotenia Nemecka, zrušenie vojenského paktu Varšavská zmluva, čo v širších dôsledkoch malo za následok opustenie projektu socializmu a prechod z centrálne plánovanej ekonomiky, na trhovú ekonomiku.

Západ, ústami US prezidenta R. Reagana Gorbačovove aktivity podporoval a – nenavrhoval ani stiahnutie Amerických vojsk z Nemecka, ani zrušenie NATO. Reagan sľúbil nerozširovanie NATO a Gorbačov vo svojej nekonečnej naivite, tieto dohody ani len nesformuloval do záväzných medzinárodných zmlúv.

Po čase vidíme, že ZSSR svoje návrhy premenil v uvoľnenie medzinárodného napätia a ponúkol svetu mier, odzbrojenie a spoluprácu.

Slovanská veľkorysosť však narazila na anglosaský spôsob myslenia: Akýkoľvek ústupok považujú za Vašu slabosť a okamžite zaberú všetky pozície, ktoré uvoľníte.

ZSSR ponúkol mier a USA vyrába jednu vojnu za druhou.

1. Keby ZSSR nepustil z rúk NDR, nebola by vojna v AFG – 200 tis. mŕtvych, Iraku – 600 tis, mŕtvych, Sýrii – 200 tis. mŕtvych, Líbyi – 150 tis. mŕtvych. Nebolo by ani krvavého rozvratu Juhoslávie. Tí mŕtvi za to nestáli – pardon – Albrightovej za to stáli. 

2. USA získali základne v Rumunsku, Bulharsku, Poľsku a Českej republike – a vybudovali najväčšiu základnu  v tomto regióne, Camp Steel v Kosove.

3. Toto tvrdenie sa opiera o známe svedectvo gen. W.Clarka (TU):

„V roce 1991 jsem měl setkání s Paulem Wolfowitzem (bývalý prezident Světové banky a v té době 2. náměstek Ministerstva obrany USA, což byla velmi vysoká funkce) a řekl jsem mu, že musí být jistě  spokojen s operací Pouštní bouře (Kuvajt). A on mi odpověděl: No, jo, ale ne tak docela, protože pravdou je, že jsme se chtěli zbavit Saddáma Husajna a to se nepovedlo. Ale jednu věc jsme se naučili – zjistili jsme, že můžeme na Středním východě použít svá vojska a Sověti nás nezastaví. Máme teď tak pět až deset let, abychom vyčistili tuto oblast od starých sovětských režimů dříve, než vstane nová velká supervelmoc, co nám bude moci být rivalem. Rozvrátit celý Střední východ, destabilizovat ho a překreslit jeho mapu, to byla naplánovaná strategie! Deset dnů po 11. září jsem procházel Pentagonem (kde jinde bych tehdy měl být) a zavolal mi velitel pobřežních vod USA, ať přijdu k němu do kanceláře. Tam mi řekl, že chce, abych věděl, že napadneme Irák. Proč? Zeptal jsem se ho, má to nějakou souvislost s teroristickými útoky? Bohužel, je to ještě mnohem horší. Právě jsem dostal toto Memorandum od Ministerstva obrany. Píše se tam, že máme zaútočit a zničit vlády v sedmi zemích do pěti let. Začneme Irákem, pak se přesuneme do Sýrie, Libanonu, Somálska, Súdánu a Iránu. Tohle je oficiální bojový plán? – zeptal jsem se ho. Ano, pane! „

25 rokov po tomto podaní ruky, sa svet, aj Rusko, dočkalo od USA iba pľuvancov do tváre. USA situáciu okamžite využili a dovtedy relatívne rovnovážny stav v geopolitike, premenili na uzurpovanie si moci, destabilizáciu sveta, dobýjanie a zaberanie štátu za štátom, čo stálo už životy viac, ako milión ľudí.

USA si najskôr podmanili štáty Východnej Európy, po rozpade ZSSR, napochodovalo niekoľko tisíc US poradcov na čele s J. Sachsom, americkým superekonómom do Ruska, aby za Ruské peniaze pripravili prechod Ruska na tržnú ekonomiku. Nadiktovali Rusku Ústavu, tisíce zákonov, aj zákony o mene a národnej banke. Rusi si mysleli, že s ich pomocou príde každý Rus k blahobytu, ku šťastiu a prosperite. US ,,pomoc“ sa skončila po necelých desiatich rokoch bankrotom Ruska…

USA podporovali rozvrat na Balkáne, ktorý sa skončil bombardovaním Belehradu a odtrhnutím Kosova, kde si USA zriadili najväčšiu vojenskú základňu.

Bábková vláda poníženého Srbska je pripravená uznať Kosovo a zavŕšiť tak svoju národnú tragédiu.

Pozor, ja tu neobhajujem socializmus. Hovorím o globálnej strategickej chybe, vzdania sa kontroly zo strany Ruska nad Nemeckom. Veď v Rusku mohol byť kapitalizmus, ktorý tam dnes je, ale Rusko pritom mohlo naďalej držať NDR a mať tam základne – tak ako ich naďalej majú USA v Nemecku.

A kým na začiatku 90- tych rokov sa za výdatnej pomoci USA rozpadali štáty, ako ZSSR, ČSR a Juhoslávia, čo viedlo aj k ich hospodárskemu oslabeniu, Nemecko dostalo ,,povolenie“ zjednotiť sa.

        Nevďačné Nemecko. Merkelovej vláda poslúcha príkazy svetového agresora č. 1.

Poslankyňa Bundestagu Sara Wagenknecht vyčítala A. Merkelovej, že sa riadi príkazmi vlády USA a zabúda, že bezpečnosť Európy je spojená iba so zapojením a nie vylúčením Ruska.

Bez Ruska by nebolo Nemecka v dnešnej podobe. Nemecko však prešlo pod zástavy  šialenej svorky ,,neokonov“,  ktorí sa zmocnili Ameriky a neprestávajú v hegemonistickej politike imperializmu a neokolonializmu.

Vojny o zdroje,  destabilizácia sveta, farebné revolúcie, rozvrat krajín. Žiadna spolupráca, žiadna celosvetová prosperita.

V tejto obžalobe plukovník Armády CZ, hovorí o NATO, ako o zločineckej organizácii a hanbí sa že v operáciách NATO slúžil.

        Ak USA sú ekonomickým lídrom, prečo nevedú svet k prosperite?

USA z  Nemecka neodpochodovali, neodpochodovali ani z Japonska, naopak, napochodovali všade, kde mohli. USA neukázali štipku líderstva, neukázali veľkorysosť – ukázali však, o čo im ide – o vládu nad svetovými zdrojmi.

Nemecko nepochopilo, že agresorom v dvoch svetových vojnách bolo ono, Nemecko sa nemalo vyzbrojovať po 1. svetovej vojne a boli to hlavne USA a Veľká Británia, ktoré mali garantovať, že Nemecko nebude mať bojaschopnú armádu – pod ich dozorom Nemecko vyvolalo aj 2. svetovú vojnu.

Dnes, opäť pod dozorom USA a V. B., Nemecko má armádu, ktorá už pôsobí v zahraničných misiách a vďaka Gorbačovovi a jeho hlúpej veľkorysosti, môže z Nemeckej pôdy opäť vzísť vojna. Nemeckej armáde velia USA.

Zjednotenie Nemecka a Krym.

Na Jaltskej konferencii v r. 1945, sa mocnosti rozhodli, že rozdelia Nemecko.

Dohodla sa demilitarizácia a odzbrojenie Nemecka. Krajina mala byť, na rozdiel od pôvodného spojeneckého plánu, ktorý počítal s jej rozdelením na niekoľko samostatných štátov, rozdelená do štyroch zón, ktoré by boli spravované Spojenými štátmi, ZSSR a Spojeným kráľovstvom.

Bolo zjednotenie Nemecka porušením dovtedy platného medzinárodného práva a porušením medzinárodných zmlúv?

Iste. Ale nikto nenamietal že? Bolo v NDR referendum? Rozhodovali sa o zjednotení občania? Rozhodli veľmoci. Napriek tomu sa toto zjednotenie považuje za právne relevantné.

A Nemecko, ktoré sa zjednotilo tak, ako sa zjednotilo, namieta suverenitu Krymu, ktorý si ju odhlasoval v referende už v januári v r. 1991!

1. Krym v referende v januári 1991 vyhlásil suverenitu a o rok si vytvoril ústavu.

2. V r. 1995 Ukrajinská Verchovna rada už bez referenda jednostranne zrušila aj suverenitu aj ústavu Krymu.

3. Pri dohodách vlád po r. 1991 vždy Rusi otvárali Krym, napr. premiér Ruslan Chasbulatov, nakoniec sa dohodli, že to nechajú na referendum.

4. Ústava Ukrajiny hovorí, že ,,Občania majú právo postaviť sa na odpor, ak sú znefunkčnené demokraticky zvolené orgány štátnej správy“.

5. Majdan bol štátny prevrat, ktorý znefunkčnil demokraticky zvolené orgány, takže postavenie sa na odpor, následné referendum a žiadosť o vstup do zväzku RF bolo iba logickým zavŕšením práva na sebaurčenie, ktoré priznáva, ako základné právo aj charta OSN a ktoré práve Ukrajina násilným zrušením suverenity a ústavy, Krymu ukradla a odoprela.

             6. Pripojenie Krymu nebolo anexiou.

– Najskôr došlo referendom k secesii – odtrhnutiu Krymu od Ukrajiny.

– Nasledovala žiadosť o pripojenie k RF.

– RF schválila žiadosť Krymu, čo bol dvojstranný krok medzi Krymom a RF.

 

Nemecko, voči ktorému bol ZSSR napriek medzinárodným zmluvám veľkorysý, zabúda na to, čo spôsobilo Európe a svetu a namiesto mierových aktivít, podporuje nepriateľstvo a sankcie voči Rusku, krajine, ktorú napadlo, okupovalo a ktorej by malo byť vďačné za svoju dnešnú existenciu

Preto si myslím:

         Zjednotenie Nemecka bolo chybou, za ktorú Rusko bude možno znovu pykať vojnou.

S úctou

domino  svetík

        

Potrebuje Boh peniaze zo štátneho rozpočtu SR?

11.12.2018

*Pre potreby tohto článku budeme vychádzať z predpokladu, že Boh existuje, keďže legislatíva, aj štátny rozpočet SR, s takýmto predpokladom pracujú. *Pre potreby tohto článku si, približne viac »

Nový cieľ USA na zmenu režimu: S. Arábia ?

17.11.2018

USA nutne potrebujú "spáchať ďalšie dobro" a zastaviť ďalší krvavý režim, aby si po svetovou verejnosťou nie príliš vysoko hodnotených inváziách do Afganistanu (2001), Iraku (2003), Líbye viac »

Bratislavu (a Slovensko), predsa neriadia hlupáci! ? Príbeh cesty.

08.11.2018

Bratislavu riadia ľudia, ktorých sme si zvolili my sami, na základe našej viery, že spravovanie vecí verejných budú viesť spôsobom, ktorý z akéhokoľvek hľadiska postupne vedie k uľahčovaniu viac »

obálka, dopis, kuriér, pošta, správa, e-mail

Slovenské poštové známky získali v roku 2018 rekordný počet ocenení

18.12.2018 19:24

V súťaži o najkrajšiu známku sveta sa poštová známka Umenie: Oltár sv. Jakuba v Levoči umiestnila na 2. mieste.

mayová

Britská vláda aktivovala plány pre prípad neriadeného brexitu

18.12.2018 19:22

Prioritou Mayovej vlády zostáva riadený brexit.

trump

Americká armáda 'mieri' do vesmíru

18.12.2018 18:43

Americký prezident Donald Trump podpísal nariadenie, ktorým sa vytvára nové vesmírne velenie ozbrojených síl USA.

Generáln prokuratúra

Na školský portál zaútočili hackeri

18.12.2018 18:09

Prevádzkovateľ stránky Štátny inštitút odborného vzdelávania tvrdí, že pri útoku k úniku dát nedošlo.